Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-618-82027-8-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 428 σελ.

Add: 2016-01-26 08:42:01 - Upd: 2016-08-31 16:00:54