Παπανικολάου, Παναγιώτης Α., νομικός
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Έλληνες, Ήρωες, Ωραίοι και Μαντώ Μαυρογένους Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Μορφές της Ιστορίας σε ποιητική Μετάπλαση Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ζητήματα του Δικαίου της Παραγραφής Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών Συγγραφέας Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δικαιοπραξίες αντίθετες προς τα χρηστά ήθη Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Μελέτες Αστικού Δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2010 Η κοινοπρακτική σύμβαση στον κατασκευαστικό τομέα (consortium) Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η συμπληρωματική ερμηνεία των δικαιοπραξιών Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το δικαίωμα προσδοκίας Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η γνώση στα νομικά πρόσωπα : Προς μια θεωρία του καταλογισμού για τις ανάγκες της πράξης Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συμπράξεις επιχειρήσεων Επιμέλεια σειράς Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Σύνταγμα και αυτοτέλεια του αστικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Οι δικαιοηθικές αρχές στο ενοχικό δίκαιο του Μιχ. Σταθόπουλου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η Φαουστική συμφωνία : Δοκιμή νομικής φαντασίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ευθύνη της τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Περί των ορίων της προστατευτικής παρεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση : Προς μια γενική θεωρία περί καταχρήσεως της συμβατικής ελευθερίας Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2023 Συνομιλώντας με τον Καθηγητή Γε'ωργιο Μιχαλόπουλο για το Δίκαιο της Επιχείρησης : Αναμνηστικός Τόμος Νομική Βιβλιοθήκη Σκληρόδετο
2021 Έλληνες, Ήρωες, Ωραίοι και Μαντώ Μαυρογένους Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2021 Μορφές της Ιστορίας σε ποιητική Μετάπλαση Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2019 Τιμητικός Τόμος για τον Καθηγητή της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Παναγιώτη Λαδά Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Σκληρόδετο
2016 Τιμητικός τόμος Νικολάου Κ. Κλαμαρή Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2015 Ζητήματα του Δικαίου της Παραγραφής Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2015 Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών Εκδόσεις Αντ. Ν. Σάκκουλα Χαρτόδετο
2014 Τιμητικός Τόμος Σπυρίδωνος Βρ.Βρέλλη Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δικαιοπραξίες αντίθετες προς τα χρηστά ήθη Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2012 Μελέτες Αστικού Δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2008 Ελευθερία της τέχνης και δικαίωμα της προσωπικότητας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2006 Σύνταγμα και αυτοτέλεια του αστικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Οι δικαιοηθικές αρχές στο ενοχικό δίκαιο του Μιχ. Σταθόπουλου Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2004 Η Φαουστική συμφωνία : Δοκιμή νομικής φαντασίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Δερματόδετο
2003 Το νέο δίκαιο της ευθύνης του πωλητή Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Μεθοδολογία του ιδιωτικού δικαίου και ερμηνεία των δικαιοπραξιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2000 Πρακτικά θέματα γενικού ενοχικού δικαίου Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1998 Η ευθύνη της τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1991 Περί των ορίων της προστατευτικής παρεμβάσεως του δικαστή στη σύμβαση : Προς μια γενική θεωρία περί καταχρήσεως της συμβατικής ελευθερίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1986 Κατάχρηση της συμβατικής ελευθερίας : Πανεπιστημιακές παραδόσεις Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Η κοινοπρακτική σύμβαση στον κατασκευαστικό τομέα (consortium) Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η συμπληρωματική ερμηνεία των δικαιοπραξιών Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Το δικαίωμα προσδοκίας Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Η γνώση στα νομικά πρόσωπα : Προς μια θεωρία του καταλογισμού για τις ανάγκες της πράξης Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
2009 Συμπράξεις επιχειρήσεων Σάκκουλας Αντ. Ν. Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα