Εμπορική Νομοθεσία - 75 Νομοθετήματα
ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ • ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ • ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ • ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ • ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ • ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ • ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
Επιστημονική επιμέλεια: Αντωνόπουλος, Βασίλης Γ.
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-335-1
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 1/2016
Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
21 x 14 εκ, 1428 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Συστηματική συλλογή της εμπορικής νομοθεσίας
Περιγραφή

Η παρούσα συλλογή περιλαμβάνει τη βασική νομοθεσία που αναφέρεται στο Εμπορικό Δίκαιο.

Η νομοθεσία αυτή να είναι επικαιροποιημένη με βάση τις πρόσφατες νομοθετικές εξελίξεις.

Ειδικότερα περιέχονται νομοθετήματα για τα:

ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ · ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΔΙΚΑΙOΠΡΑΞΙΕΣ · ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΞΙΟΓΡΑΦΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΙΩΝ · ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΔΙΚΑΙΟ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ · ΔΙΚΑΙΟ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΜΟΥ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ · ΔΙΚΑΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ
· ΔΙΚΑΙΟ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ.

Τέλος περιλαμβάνεται συγκεντρωτικός πίνακας τροποποιήσεων στα νομοθετήματα του έργου και αναλυτικό λημματικό ευρετήριο.

Σχετιζόμενα προϊόντα