Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (ΙΚΕ)
Κατ’ άρθρο ερμηνεία του Ν. 4072/2012
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-568-055-8
Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε., Θεσσαλονίκη, 2014
3η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 35.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
24 x 17 εκ, 450 σελ.
Σύντομη περιγραφή
Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.
Περιγραφή

Σύμφωνα με το άρθρο 43 § 3 εδ. 1 ν. 4072/2012, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 4155/2013 «Το κεφάλαιο της ΙΚΕ καθορίζεται από τους εταίρους χωρίς περιορισμό, μπορεί δε να είναι και μηδενικό». Με τη διάταξη αυτή η εταιρία έπαυσε να έχει υποχρεωτικό κεφάλαιο, έστω και ενός ευρώ, κεφάλαιο που έτσι κι αλλιώς δεν συνιστούσε πλέον μηχανισμό προστασίας των εταιρικών δανειστών. Παραπέρα, ως συνέπεια της κατάργησης του ελάχιστου κεφαλαίου καταργήθηκε και η διάταξη του άρθρου 91 § 1 εδ. τελευταίο στην οποία απαγορεύονταν η μείωση του κεφαλαίου, αν αυτή οδηγούσε στο μηδενισμό του, εκτός αν συγχρόνως αποφασίζονταν και αύξηση του κεφαλαίου. Οι νέες ρυθμίσεις είναι αυτονόητο ότι επηρέασαν και άλλες διατάξεις του ν. 4072/2012, καθώς είναι ασύμβατες με το μηδενικό κεφάλαιο.

Οι παραπάνω εξελίξεις κατέστησαν αναγκαία και απαραίτητη την τρίτη έκδοση της κατ’ άρθρο ερμηνείας της Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Ερμηνείας. Στη νέα αυτή έκδοση, πέρα από την ερμηνεία των νέων διατάξεων, έχουν ληφθεί υπόψη νέες μελέτες και η νομολογία που έχει στο μεταξύ δει το φως της δημοσιότητας.

Και σε αυτή την έκδοση ακολουθείται η ίδια δομή, με παράθεση του άρθρου, ακολουθούμενο από τη σχετική βιβλιογραφία και την αναλυτική ερμηνεία. Τέλος παρατίθεται εύχρηστο ευρετήριο λημμάτων.

Στην έκδοση περιλαμβάνεται νομοθετικό συμπλήρωμα σύμφωνα με τους ν. 4144/2013, 4308/2014 και 4314/2014.

Σχετιζόμενα προϊόντα