Έκφραση - Έκθεση B΄ Λυκείου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-403-3
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 10/2013
Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 360 σελ.
Περιγραφή

Το μάθημα της Έκφρασης - Έκθεσης αποτελεί ένα από τα βασικά μαθήματα για τους μαθητές του Λυκείου όλων των κατευθύνσεων, καθώς δε στοχεύει μόνο στη διδασκαλία γραμματικών και συντακτικών κανόνων, αλλά κυρίως στην ανάπτυξη τεκμηριωμένων κρίσεων και επιχειρημάτων από την πλευρά των μαθητών για επίκαιρα ζητήματα σύγχρονου κοινωνικού προβληματισμού.

Ωστόσο, το συγκεκριμένο μάθημα αντιμετωπίζεται, πολλές φορές, με φόβο και ανασφάλεια από τους μαθητές, καθώς θεωρούν πως αυτό που αξιολογείται είναι η προσωπική τους άποψη και όχι το επίπεδο της επιχειρηματολογίας τους.
Γι` αυτό τον λόγο, στόχος του συγκεκριμένου βιβλίου, εκτός από την παρουσίαση των θεματικών ενοτήτων που περιλαμβάνονται στο σχολικό εγχειρίδιο της Β` Λυκείου, είναι κυρίως η ανάπτυξη της ικανότητας των μαθητών να διατυπώνουν ορθά τις απόψεις τους σε ένα γραπτό κείμενο, όχι μόνο μέσω των επιχειρημάτων που καταγράφονται στο βιβλίο, αλλά και μέσω του υλικού που παρατίθεται στο συνοδευτικό cd-rom, που στόχο έχει τον εμπλουτισμό των νοητικών παραστάσεών τους. Παράλληλα, το βιβλίο αποτελεί έναν χρήσιμο οδηγό για τον εκπαιδευτικό, καθώς, εκτός από τη μεθοδολογία επίλυσης των ασκήσεων και τα κριτήρια αξιολόγησης που μπορεί να αξιοποιήσει στη διδασκαλία του, στο συνοδευτικό cd-rom παρέχεται υλικό το οποίο μπορεί να ενταχθεί ως στοιχείο αφόρμησης της διδασκαλίας των επιμέρους θεματικών ενοτήτων του μαθήματος.