Η ευθύνη της τράπεζας ως αναδόχου εκδόσεως κινητών αξιών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-232-850-7
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 1998
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 17.86 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 298 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-08-31 16:00:54