Η ετερόρρυθμη εταιρία
Συμβολή στο δίκαιο των εταιριών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-199-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 42.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 730 γρ., 349 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:54