Η εργασία ως παράγων ανάπτυξης
Μετανάστευση - οικονομία - τεχνολογία: Τιμητικός τόμος για τον Ομότιμο Καθηγητή Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτο Φακιολά
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-2659-1
Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα, 1/2012
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 33.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 811 γρ, 676 σελ.
Περιγραφή

Στον τόμο αυτόν περιλαμβάνονται μελέτες γνωστών και καταξιωμένων στο πεδίο τους ειδικών στις θεματικές περιοχές της μετανάστευσης, των διεθνών σχέσεων, της διασποράς, της απασχόλησης, της κοινωνικής πολιτικής και του τρίπτυχου τεχνολογία-οικονομία-εκπαίδευση. Πρόκειται για τις θεματικές περιοχές που οριοθετούν, σε γενικές γραμμές, το εύρος του επιστημονικού έργου του ομότιμου καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ροσέτου Φακιολά στον οποίο είναι αφιερωμένη αυτή η συλλογή. Ο στόχος που επιδιώκεται είναι διπλός: πρώτον, να εκφραστεί η εκτίμηση σ` έναν επιφανή πνευματικό άνθρωπο και, δεύτερον, να επιχειρηθεί η συνέχιση της έρευνας στις θεματικές περιοχές που θεραπεύει και ο Ροσέτος Φακιολάς, με την ανάδειξη ορισμένων διαστάσεών τους υπό το φως των σύγχρονων εξελίξεων. Η εργασία ως συντελεστής παραγωγής και ο φορέας της, ο άνθρωπος, αποτελούν ένα στέρεο και συνεκτικό νήμα που συνδέει τις τέσσερις θεματικές περιοχές του τόμου· αυτές αναφέρονται σε θεμελιώδεις παράγοντες της αναπτυξιακής διαδικασίας και ευρύτερα του κοινωνικού και πολιτικού συστήματος κάθε χώρας. Η πρώτη θεματική ενότητα, με τίτλο `Μετανάστευση`, επικεντρώνεται στα νέα πολύπλοκα και πολυδιάστατα ζητήματα που επιδρούν στην κοινωνική, οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ταυτότητα της Ελλάδας, ως χώρας υποδοχής μεταναστών, ζητήματα τα οποία εξετάζονται υπό το πρίσμα της εξωτερικής και της εσωτερικής μεταναστευτικής πολιτικής. Η δεύτερη θεματική, που τιτλοφορείται `Διεθνείς Σχέσεις - Διασπορά`, αναφέρεται στον σχηματισμό ενός μεγάλου αποθέματος Ελλήνων της διασποράς και στις πολυσχιδείς σχέσεις μεταξύ των διαφορετικών τμημάτων της διασποράς και της μητρόπολης. Εξετάζονται επίσης οι διεθνείς μεταναστευτικές κινήσεις της σύγχρονης περιόδου της παγκοσμιοποίησης, οι οποίες συνοδεύονται από μεταλλάξεις στις διεθνείς σχέσεις και στους περιφερειακούς και διεθνείς οργανισμούς. Η τρίτη θεματική, `Απασχόληση - Κοινωνική πολιτική`, εξετάζει τις σημαντικές αναδιανεμητικές μεταβολές στα εισοδηματικά μερίδια των κοινωνικών στρωμάτων και των συντελεστών παραγωγής. Τέλος η τέταρτη θεματική, με τίτλο `Τεχνολογία - Οικονομία - Εκπαίδευση`, αναφέρεται στην επίδραση της παγκοσμιοποίησης και της ευρωπαϊκής οικονομικής ολοκλήρωσης στην εθνική οικονομία και στους επιμέρους τομείς της απασχόλησης και της κοινωνικής πολιτικής. Η τεχνολογία προσεγγίζεται υπό το πρίσμα της συμβολής της στην οικονομική ανάπτυξη (Οικονομική της Τεχνολογίας) από αρχαιοτάτων χρόνων μέχρι σήμερα, ενώ η σχολική και εξωσχολική εκπαίδευση αλλά και η εκμάθηση κατά την εργασία (Θεωρία της Ενδογενούς Ανάπτυξης) εξετάζονται σε συνάρτηση με τη σημασία του ανθρώπινου κεφαλαίου στην οικονομική ανάπτυξη.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Antonios Kontis, Eleni - Andriani Sampatakou
International Management of Migration and 'National' Immigration Policy-making: the case of Greece
Αντώνιος Κ. Παπαντωνίου, Μαρία Παπαντωνίου-Φραγκούλη
Μετανάστευση και Πολυπολιτισμικότητα
Βασίλης Παυλόπουλος, Ηλίας Μπεζεβέγκης
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά της Προσαρμογής Ενηλίκων Μεταναστών: Ο Ρόλος των Διεργασιών Επιπολιτισμού
Μιχάλης Δαμανάκης
Εκπαίδευση Μαθητών με Μεταναστευτικό Υπόβαθρο στην Ελλάδα, Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Παιδαγωγικός Λόγος
Nicholas P. Glytsos
'It Illegal Immigration affecting the Employment and Incomes of Natives?
Highlights of the Literature and particular Reference to Greece'
Γεώργιος Ν. Λεοντσίνης
Εποχική Μετανάστευση Κυθηρίων και Προσφυγικό Πρόβλημα κατά τη διάρκεια της Ελληνικής Επανάστασης (18ος αι. - 1830 περίπου)
Λάουρα Μαράτου-Αλιπράντη
Γυναικεία Μετανάστευση και η Παγκοσμιοποίηση της Έμμισθης Οικιακής Εργασίας
ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΧΕΣΕΙΣ - ΔΙΑΣΠΟΡΑ
Ευστάθιος Τ. Φακιολάς, Νικόλαος Τζιφάκης
Μεταξύ Ελέγχου Πληθυσμιακών Ροών και Κοινωνικής Ένταξης: Η Ελληνική Μεταναστευτική Πολιτική από την Οπτική της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων
Κωνσταντίνος Ι. Χαζάκης
Ο ρόλος των Θεσμών στην Οικονομική Ανάπτυξη: Η Περίπτωση των Δυτικών Βαλκανίων
ΑΘανασία Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη
Αναπαράσταση και Πραγματικότητα: Εξόριστοι και Μετανάστες σε Επικά Ταξίδια στην Αυστραλία κατά την Βικτοριανή εποχή
Βύρων Κοτζαμάνης
Το Δημογραφικό Προφίλ των Ρωμιών της Πόλης
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ - ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Πάνος Κοζάκος
Η Εξέλιξη της Κοινωνικής Διάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση από τις Ιδρυτικές Συνθήκες ως την Σημερινή Κρίση
Κόνσολας Νικόλαος, Παπαδασκαλόπουλος Αθανάσιος, Χριστοφάκης Μανόλης
Απασχόληση και Αναπτυξιακός Σχεδιασμός στην περιοχή του Ελαιώνα της Αθήνας
Ευάγγελος Πρόντζας, Κωνσταντίνος Δουκάκης
Δυσμορφίες Κοινωνικής Αλληλεγγύης στο Ελληνικό Κράτος
Ξανθή Πετρινιώτη
Η έρευνα για το Φύλο στα Οικονομικά (της εργασίας): Μία Επισκόπηση της Βιβλιογραφίας
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
Ιωάννης Χολέζας, Πάνος Τσακλόγλου
Η Απασχολησιμότητα των Αποφοίτων της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης: Εννοιολογικές Προσεγγίσεις και Επισκόπηση της Διεθνούς και Ελληνικής Εμπειρικής Βιβλιογραφίας
Ροσέτος Φακιολάς
Δημόσιο Χρέος και Ύφεση στην Ελληνική Οικονομία
Θεοδόσης Π. Τάσιος
Τεχνολογία και Οικονομία: Η περίπτωση της Αρχαίας Ελλάδας
Κώστας Θεολόγου
Οι Κοινωνικές Επιστήμες στο Τεχνικό Πανεπιστήμιο ως Αναγκαία Συνιστώσα στο Επάγγελμα του Μηχανικού
Ιωάννης Α. Παππάς
Ο Μηχανικός ως Manager