Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα
Διαπολιτισμική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-0673-2
Ελληνική, Νέα
€ 23.89 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 351 σελ.
Περιγραφή

Η μαζική εισροή αλλοδαπών εργαζομένων, καθώς και `παλιννοστούντων ομογενών`, κατά την τελευταία δεκαετία στην Ελλάδα οδηγεί στη διαμόρφωση πολυπολιτισμικών καταστάσεων τόσο στην κοινωνία όσο και στο ελλαδικό εκπαιδευτικό σύστημα. Αυτές οι εξελίξεις θέτουν το σχολείο μπροστά σε νέα προβλήματα, που δεν μπορούν να λυθούν με παλιές μεθόδους. Στη δεκαετία 1975-1985 επιχειρήθηκε ένας εσωστρεφής εκσυγχρονισμός του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος -εσωστρεφής με την έννοια ότι κινούνταν στη λογική της μονοπολιτισμικότητας, της μονογλωσσίας και του εθνοκεντρισμού και αφορούσε στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του συστήματος. Σήμερα απαιτείται ένας εκσυγχρονισμός που θα αφορά, βέβαια, και στις εσωτερικές δομές και λειτουργίες του σχολείου, αλλά θα είναι προσανατολισμένος περισσότερο προς τα έξω. Δηλαδή, θα υπερβαίνει την εθνοκεντρική, μονοπολιτισμική και μονογλωσσική προσέγγιση των πραγμάτων, θα λαμβάνει υπόψη του όχι μόνο τους ενδογενείς (ελλαδογενείς) αλλά και τους εξωγενείς παράγοντες και θα προσπαθεί να απαντήσει στα ζητούμενα που προκύπτουν από τις ευρωπαϊκές και τις παγκόσμιες εξελίξεις. Η παρούσα συλλογική εργασία θέλει να συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση. Οι επιμέρους αναλύσεις (ανάλυση της εκπαιδευτικής πολιτικής, ανάλυση των εκπαιδευτικών προβλημάτων των μαθητών από τη σκοπιά των δασκάλων, ανάλυση επιλεγμένων περιπτώσεων κ.τ.λ.) λειτουργούν ως συνθετικά στοιχεία ενός ψηφιδωτού, το οποίο, παρόλο που έχει ακόμα κενά, παρέχει μια πρώτη αδρομερή εικόνα της εκπαιδευτικής κατάστασης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στην Ελλάδα.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Πρόγραμμα επιμόρφωσης εκπαιδευτικών
Προλογικό σημείωμα στη νέα σειρά
Πρόλογος
ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
Η ΕΛΛΑΔΑ ΩΣ ΧΩΡΑ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΟΛΥΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ - ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ ΝΕΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΩΝ
ΜΕΡΟΣ Β'
ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 1η
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2η
ΟΙ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ, Ο ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΤΟΥΣ, ΤΟ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΤΟΥΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑΙ Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΟΥ ΥΠΕΠΘ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3η
Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΩΝ ΠΑΛΙΝΝΟΣΤΟΥΝΤΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΠΤΙΚΗ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΤΟΥΣ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΙΑΣ ΕΜΠΕΙΡΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 4η
ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ
ΕΝΟΤΗΤΑ 5η
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ