Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία
Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου: Θεσσαλονίκη 30/5-1/6/2003
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-442-044-5
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 20.19 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 780 γρ., 459 σελ.
Περιγραφή

Αφετηρία του Συνεδρίου αποτελεί η εισαγωγή της Διαθεματικής Προσέγγισης, σε πειραματικό ακόμη στάδιο, στα προγράμματα διδασκαλίας του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού (ΦΕΚ 1376, 18/10/2001) και ο σχετικός προβληματισμός που αναπτύσσεται τελευταία στην Ελλάδα. [...] Η ύπαρξη διαφορετικών απόψεων, η έλλειψη κοινής ορολογίας και η πειραματική εφαρμογή της διαθεματικής προσέγγισης σε διάφορες βαθμίδες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος έχουν δημιουργήσει πληθώρα ερωτημάτων τόσο για το θεωρητικό όσο και για το πρακτικό πλαίσιο της προσέγγισης αυτής. [...] Σε αυτό το πλαίσιο, στόχος του Συνεδρίου είναι να αποτελέσει ένα χώρο, στον οποίο θα γίνει ένας παραγωγικός και σε βάθος διάλογος αναφορικά με θεωρητικά, ερευνητικά και πρακτικά ζητήματα που σχετίζονται με τη Διαθεματική Προσέγγιση και την εφαρμογή της στην Προσχολική και Πρώτη Σχολική Εκπαίδευση. (Παναγιωτίδου, Ρίτσα - Γερμανός, Δημήτρης)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-12-06 10:37:42