Γερμανός, Δημήτρης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου Επίκεντρο EPUB
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Εισήγηση, Επιμέλεια κειμένου Επίκεντρο Χαρτόδετο
2011 Η Βιβλιοθήκη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση : Συνοπτικός οδηγός για τη δημιουργία και την εκπαιδευτική και πολιτιστική αξιοποίησή της Επιμέλεια σειράς University Studio Press Χαρτόδετο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Συγγραφέας Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή Συγγραφέας Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2005 Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία : Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου: Θεσσαλονίκη 30/5-1/6/2003 Επιμέλεια κειμένου Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
2002 Οι τοίχοι της γνώσης : Σχολικός χώρος και εκπαίδευση Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εμείς και οι άλλοι : Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Συγγραφέας, Επιμέλεια κειμένου Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Χώρος και διαδικασίες αγωγής : Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2006 Περιβαλλοντική ψυχολογία : Σύγχρονες τάσεις στον Ελλαδικό χώρο Κυριακίδη Αφοί Χαρτόδετο
2005 Αρχιτεκτονική, παιδί και αγωγή Επίκεντρο Απροσδιόριστο δέσιμο
2002 Οι τοίχοι της γνώσης : Σχολικός χώρος και εκπαίδευση Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1999 Εμείς και οι άλλοι : Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Τυπωθήτω Χαρτόδετο
1998 Χώρος και διαδικασίες αγωγής : Η παιδαγωγική ποιότητα του χώρου Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Επίκεντρο EPUB
2020 παιδική χωρική αφηγηματικότητα : πόλη - παιχνίδι - εκπαίδευση Επίκεντρο Χαρτόδετο
2011 Η Βιβλιοθήκη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση : Συνοπτικός οδηγός για τη δημιουργία και την εκπαιδευτική και πολιτιστική αξιοποίησή της University Studio Press Χαρτόδετο
2005 Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας και της μάθησης στην προσχολική και την πρώτη σχολική ηλικία : Πρακτικά πανελλήνιου συνεδρίου: Θεσσαλονίκη 30/5-1/6/2003 Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα (ΔΟΛ) Χαρτόδετο
1999 Εμείς και οι άλλοι : Αναφορά στις τάσεις και τα σύμβολα Τυπωθήτω Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα