Η δημόσια τάξη στο κοινοτικό ιδιωτικό διεθνές δίκαιο
Οι περιπτώσεις της Σύμβασης των Βρυξελλών του 1968, του κανονισμού 44/2001 και της Σύμβασης της Ρώμης του 1980
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1204-4
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 5/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 45.65 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 901 γρ., 460 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00