Η αξιολόγηση στην εκπαίδευση
Με έμφαση στην προσχολική
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-01-1237-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 37.02 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 668 γρ, 308 σελ.
Περιγραφή

(. . .) Στο παρόν βιβλίο, το οποίο απευθύνεται σε φοιτητές παιδαγωγικών τμημάτων και τμημάτων ψυχολογίας, εκπαιδευτικούς, κυρίως προσχολικής ηλικίας και ψυχολόγους, σχολικούς συμβούλους, γονείς, καθώς και ερευνητές που ενδιαφέρονται για την αξιολόγηση στην εκπαίδευση, επιχειρείται μια περιγραφή της αξιολόγησης στην εκπαίδευση, με έμφαση στην προσχολική. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά δίνεται ο ορισμός της αξιολόγησης γενικότερα και της εκπαιδευτικής ειδικότερα, καθώς και των σχετικών με αυτή άλλων όρων. Έπειτα γίνεται αναφορά στους στόχους της αξιολόγησης, το αντικείμενο, τα κριτήρια, τις μεθόδους και τις τεχνικές, τη διαδικασία, τα μέσα, τους φορείς και τα αποτελέσματά της.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Add: - Upd: