Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας
Κείμενα ομοφωνίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-02-1787-2
Ελληνική, Νέα
€ 5.30 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 133 γρ, 85 σελ.
Περιγραφή

Η Πρωτοβουλία για την Υγεία και τις Υπηρεσίες Υγείας στην Ελλάδα με την επωνυμία Casus Sanitatis, αποτελεί τη συνένωση των προσπαθειών επιστημόνων και φορέων του υγειονομικού τομέα για την τεκμηρίωση και την ενεργό σύγκλιση σε μείζονα θέματα της εθνικής πολιτικής υγείας.
Υπό το πρίσμα αυτό, η Πρωτοβουλία Casus Sanitatis οργάνωσε κατά τη διάρκεια του 2003, μια σειρά consesus panels για την ποιότητα στην υγεία και τις υπηρεσίες υγείας στο Βόλο, τα Χανιά και την Πάτρα με θεματική εστίαση (α) στην αξιολόγηση της φαρμακευτικής και βιοϊατρικής τεχνολογίας, (β) τη τεκμηριωμένη φροντίδα υγείας και (γ) την οργάνωση, διοίκηση και διαχείριση των υπηρεσιών υγείας αντιστοίχως.

Η διαδικασία αυτή, με στόχο την αναζήτηση της ενεργού σύγκλισης και της ομοφωνίας - αν και δεν είναι συχνή στη χώρα μας - είναι εξαιρετικά αναγκαία για την σύζευξη της επιστημονικής γνώσης και της πολιτικής παρέμβασης, ώστε η εθνική υγειονομική πολιτική να υπηρετεί τα κριτήρια της (κοινωνικής) ισότητας, της (ιατρικής) αποτελεσματικότητας και της (οικονομικής) αποδοτικότητας.

Η παρούσα έκδοση αποτελεί ένα τυπικό δείγμα αυτής της προσπάθειας και υπηρετεί - πλην της αυτονόητης συμβολής στην επιστημονική τεκμηρίωση - και την ανάγκη μιας νέας κουλτούρας στις σχέσεις των εμπλεκομένων στη διαμόρφωση και τη λήψη αποφάσεων στην πολιτική υγείας στη χώρα μας. [...]

(από τον πρόλογο των επιμελητών)

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
Α. ΜΕΤΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
ΓΙΑΝΝΗΣ ΥΦΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ, ΜΑΙΡΗ ΓΕΙΤΟΝΑ
Β. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΛΙΟΝΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
Γ. ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ: ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΜΟΦΩΝΙΑΣ ΑΠO ΤΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
ΑΡΗΣ ΣΙΣΣΟΥΡΑΣ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΡΟΚΗΣ, ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΟΠΟΥΛΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
Α. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2003
Β. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
24 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2003
Γ. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΤΗΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΑΣ
21 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2003