Κυριόπουλος, Ιωάννης Η.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Οικονομική κρίση και υγεία : Ένα δοκίμιο πολιτικής οικονομίας για την ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2011 Public health and helth care in greece and Bulgaria. The challenge of the cross-border collaboration in times of financial crisis τ. 2 Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας : Σύντομη ιστορική αναδρομή (1929-1994) Συγγραφέας Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2011 Τα οικονομικά της υγείας : Γλωσσάριο βασικών όρων και εννοιών Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria : The Challenge of the Cross-border Collaboration Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Γυναίκα και υγεία : Υγεία και υπηρεσίες υγείας στο γυναικείο πληθυσμό Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του : Πρακτικά συνεδρίου Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Επιδημιολογία και δημόσια υγεία Επιμέλεια Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης Χαρτόδετο
2007 Η δημόσια υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : Θέματα επιδημιολογίας μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής: Για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Μακροζωία και ευζωία Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2007 Τα οικονομικά της υγείας : Βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ο ποιητής με το όνομα Ιωάννης Ντέλης Συγγραφέας Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
2005 Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα : Κείμενα ομοφωνίας Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Κοινωνία και υγεία IV Συγγραφέας Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας : Κείμενα ομοφωνίας Συγγραφέας, Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Health and Health Care Services in the Balkans Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στα Βαλκάνια Συγγραφέας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα : Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας Επιμέλεια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης - διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα : Τυχαίες σκέψεις για τις υπηρεσίες υγείας Επιμέλεια σειράς Εξάντας Χαρτόδετο
2000 Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Η δικτατορία των γιατρών Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
2000 Δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας στην υγεία Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1999 Health Care Reforms in the Balkan Region Επιμέλεια Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1999 Πολιτική και οικονομία του φαρμάκου στην Ελλάδα Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1999 Τα οικονομικά της υγείας από το Α ως το Ω Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Aids Cost Analysis and Patient Classification Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System Επιμέλεια Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Τα βιολογικά αίτια της γήρανσης και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας : Επιστημονικές επιμορφωτικές διαλέξεις Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Τα επαγγέλματα υγείας στην Ελλάδα Επιμέλεια σειράς Εξάντας Χαρτόδετο
1997 Ενιαίος φορέας υγείας αναγκαιότητα και αυταπάτη Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1997 Altera pars Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Aids Economics : Cost Analysis Management and Prospective Financing Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1996 Φαρμακοοικονομία : Αρχές και μέθοδοι αξιολόγησης Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1996 Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Επίκαιρα και διαχρονικά : Κείμενα για την υγεία και την κοινωνική πολιτική Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Η διασυνοριακή ροή ασθενών στην Ελλάδα και την Ευρώπη Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα : Στο σταυροδρόμι των επιλογών Επιμέλεια Θεμέλιο Χαρτόδετο
1995 Καθ' οδόν Συγγραφέας Θεμέλιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2012 Οικονομική κρίση και υγεία : Ένα δοκίμιο πολιτικής οικονομίας για την ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2011 Public health and helth care in greece and Bulgaria. The challenge of the cross-border collaboration in times of financial crisis τ. 2 Εκδόσεις Παπαζήση Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2011 Από την Υγειονομική Σχολή Αθηνών στην Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας : Σύντομη ιστορική αναδρομή (1929-1994) Εκδόσεις Καστανιώτη Χαρτόδετο
2011 Τα οικονομικά της υγείας : Γλωσσάριο βασικών όρων και εννοιών Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2010 Ο ρόλος της τοπικής αυτοδιοίκησης στη δημόσια υγεία Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Γυναίκα και υγεία : Υγεία και υπηρεσίες υγείας στο γυναικείο πληθυσμό Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του : Πρακτικά συνεδρίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Η δημόσια υγεία στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας : Θέματα επιδημιολογίας μεθοδολογίας της έρευνας και στατιστικής: Για την ειδικότητα της Γενικής Ιατρικής Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Τα οικονομικά της υγείας : Βασικές έννοιες, αρχές και μέθοδοι Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2007 Ο ποιητής με το όνομα Ιωάννης Ντέλης Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
2005 Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα : Κείμενα ομοφωνίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2005 Κοινωνία και υγεία IV Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας : Κείμενα ομοφωνίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Health and Health Care Services in the Balkans Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στα Βαλκάνια Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
1999 Τα οικονομικά της υγείας από το Α ως το Ω Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Aids Cost Analysis and Patient Classification Εξάντας Χαρτόδετο
1997 Altera pars Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Aids Economics : Cost Analysis Management and Prospective Financing Εξάντας Χαρτόδετο
1996 Φαρμακοοικονομία : Αρχές και μέθοδοι αξιολόγησης Εξάντας Χαρτόδετο
1996 Επίκαιρα και διαχρονικά : Κείμενα για την υγεία και την κοινωνική πολιτική Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Η διασυνοριακή ροή ασθενών στην Ελλάδα και την Ευρώπη Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Καθ' οδόν Θεμέλιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2010 Public Health and Health Care in Greece and Bulgaria : The Challenge of the Cross-border Collaboration Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Δημόσια υγεία και κοινωνική πολιτική: Ο Ελευθέριος Βενιζέλος και η εποχή του : Πρακτικά συνεδρίου Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2008 Επιδημιολογία και δημόσια υγεία Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης Χαρτόδετο
2005 Η φαρμακευτική πολιτική στην Ελλάδα : Κείμενα ομοφωνίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2004 Η αναζήτηση της ποιότητας στην υγεία και τη φροντίδα υγείας : Κείμενα ομοφωνίας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2003 Η ποιότητα στις υπηρεσίες υγείας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2003 Υγεία και υπηρεσίες υγείας στον ελληνικό πληθυσμό Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2002 Οι δαπάνες υγείας στην Ελλάδα : Μεθοδολογικά προβλήματα στη μέτρηση και συνέπειες για τις πολιτικές υγείας Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2001 Η ασφάλιση υγείας στην Ελλάδα Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Προτεραιότητες για την αναμόρφωση της διοίκησης - διαχείρισης του συστήματος υπηρεσιών υγείας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα : Τυχαίες σκέψεις για τις υπηρεσίες υγείας Εξάντας Χαρτόδετο
2000 Ισότητα, αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα στις υπηρεσίες υγείας Θεμέλιο Χαρτόδετο
2000 Η δικτατορία των γιατρών Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
2000 Δίκτυα ολοκληρωμένης φροντίδας στην υγεία Θεμέλιο Χαρτόδετο
1999 Health Care Reforms in the Balkan Region Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1999 Πολιτική και οικονομία του φαρμάκου στην Ελλάδα Θεμέλιο Χαρτόδετο
1999 Τα οικονομικά της υγείας από το Α ως το Ω Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Human Resources Supply and Cost Containment in the Health System Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Τα επαγγέλματα υγείας στην Ελλάδα Εξάντας Χαρτόδετο
1997 Ενιαίος φορέας υγείας αναγκαιότητα και αυταπάτη Θεμέλιο Χαρτόδετο
1996 Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην Ελλάδα Θεμέλιο Χαρτόδετο
1995 Η πολιτική υγείας στην Ελλάδα : Στο σταυροδρόμι των επιλογών Θεμέλιο Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 Μακροζωία και ευζωία Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο
1998 Τα βιολογικά αίτια της γήρανσης και τα προβλήματα της τρίτης ηλικίας : Επιστημονικές επιμορφωτικές διαλέξεις Εισήγηση Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών Χαρτόδετο