Η "Σύνοψις Χρονική" του Κωνσταντίνου Μανασσή
Συμβολή στην υφολογική μελέτη μιας έμμετρης χρονογραφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9465-16-8
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 24.92 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 790 γρ., 368 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-01-15 14:06:47