Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας, Ι. Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1911-1
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2007
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 30.43 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
280 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00