Φεφές, Μιχάλης
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ενεργειακές Κοινότητες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ενεργειακές Κοινότητες Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί : Το νέο νομοθετικό πλαίσιο μετά τον Ν 4384/2016 Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Θέματα κοινωνικής οικονομίας : Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική Συγγραφέας Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στο Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισαγωγή στο Δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο και οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων Συγγραφέας WWF Ελλάς Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας, Ι. Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2006-2007 Συγγραφέας Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στο δίκαιο Συγγραφέας Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
2000 Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών : Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα Μετάφραση Στοχαστής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ενεργειακές Κοινότητες Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2020 Ενεργειακές Κοινότητες Νομική Βιβλιοθήκη HTML
2018 Αγροτικοί Συνεταιρισμοί : Το νέο νομοθετικό πλαίσιο μετά τον Ν 4384/2016 Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2016 Θέματα κοινωνικής οικονομίας : Από την κοινωνική επιχειρηματικότητα στις κοινωνικές επενδύσεις και την κοινωνική τραπεζική Ινστιτούτο Κοινωνικής Οικονομίας Χαρτόδετο
2016 Εισαγωγή στο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη PDF
2016 Εισαγωγή στο Δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2012 Δίκαιο και οργάνωση των αγροτικών συνεταιρισμών Νομική Βιβλιοθήκη Χαρτόδετο
2009 Οργάνωση και λειτουργία περιβαλλοντικών οργανώσεων WWF Ελλάς Απροσδιόριστο δέσιμο
2007 Ευρωπαϊκοί Θεσμοί Κοινωνικής Οικονομίας, Ι. Ο Ευρωπαϊκός Συνεταιρισμός Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2007 Συνεταιριστικοί προβληματισμοί 2006-2007 Σταμούλη Α.Ε. Χαρτόδετο
2004 Εισαγωγή στο δίκαιο Νομική Βιβλιοθήκη Απροσδιόριστο δέσιμο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2000 Επανεφεύρεση των συνεταιρισμών : Επιχειρήσεις για τον 21ο αιώνα Στοχαστής Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα