Επιγραφές της Θράκης του Αιγαίου
Μεταξύ των ποταμών Νέστου και Έβρου (Νομοί Ξάνθης, Ροδόπης και Έβρου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7905-21-5
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 121.72 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
22 x 29 εκ., 2,666 γρ., 788 σελ.
Περιγραφή

Το "Σύνταγμα" των Επιγραφών της Θράκης του Αιγαίου δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά ένα "εργαλείο" για την καλύτερη μελέτη της ιστορίας ενός σημαντικού τμήματος του Ελληνισμού στο σημείο συναντήσεως και διασταυρώσεως με πλειάδα λαών και πολιτισμών, των οποίων οι τύχες συνδέθηκαν με την αρχαία Θράκη. Φιλοδοξία και ευχή όλων των φορέων που συνεργάσθηκαν για την ολοκλήρωσή του είναι να αποτελέσει την αφετηρία διαρκούς και γόνιμης συνεργασίας και να συμβάλει στην συστηματική διεύρυνση και ανάπτυξη της έρευνας στην περιοχή.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-01-14 15:56:32