Εκπαίδευση παιδιών με ειδικές ανάγκες
Μια πολυπρισματική προσέγγιση
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-9405-29-4
Πεδίο, Αθήνα, 11/2010
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 30.04 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 689 γρ, 423 σελ.
Περιγραφή

Η ειδική αγωγή βρίσκεται σήμερα σε ένα κρίσιμο μεταίχμιο. Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού της ταυτότητάς της ανάμεσα στο `ειδικό` και το `ενταξιακό`, ως αναπόσπαστο κομμάτι της γενικής εκπαίδευσης, ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει καθετί το εξειδικευμένο, διαφοροποιημένο ή πρόσθετο, που προσφέρεται στο παιδί για μεγάλα ή μικρά χρονικά διαστήματα. Ένας άλλος απώτερος στόχος παραμένει η εκπαίδευση σε όσο το δυνατόν λιγότερο περιοριστικό περιβάλλον. Στόχος του βιβλίου είναι να αναδείξει και να καταστήσει κατανοητές τις παραμέτρους που αφορούν την εκπαίδευση και τη συμπεριφορά των παιδιών με ειδικές ανάγκες μέσα από μια πολυπρισματική διάσταση, συνεισφέροντας με αυτό τον τρόπο στη βελτίωσή τους. Τα επιμέρους άρθρα αφορούν θέματα θεωρητικού, ερευνητικού αλλά και πρακτικού ενδιαφέροντος αναφορικά με την εκπαίδευση, τη συνεκπαίδευση και τη θεραπεία των παιδιών με ειδικές ανάγκες.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Οι συγγραφείς του τόμου
Εισαγωγή
ΕΝΟΤΗΤΑ 1
Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Χαρακτηριστικά και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις
Εκπαιδευτική αντιμετώπιση μαθησιακών δυσκολιών: Ο ρόλος του σχολείου και της οικογένειας
ΑΣΗΜΙΝΑ ΤΣΙΜΠΙΔΑΚΗ
Συγκριτική μελέτη της αναγνωστικής ικανότητας τυφλών μαθητών Α' Δημοτικού
ΟΥΡΑΝΙΑ ΧΙΟΥΡΕΑ
Η ενίσχυση των δεξιοτήτων ακρόασης λόγου κωφών παιδιών με κοχλιακό εμφύτευμα μέσα από μια παιδοκεντρική, παρεμβατική δόμηση του εκπαιδευτικού προγράμματος: Σχεδιασμός και δράσεις πιλοτικού προγράμματος
ΑΡΕΤΗ ΟΚΑΛΙΔΟΥ
Μαθητές με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα: Εκπαίδευση - παρέμβαση
ΑΣΗΜΙΝΑ ΡΑΛΛΗ
Συγκριτική διερεύνηση της γλωσσικής συμπεριφοράς παιδιών με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής-Υπερκινητικότητα και Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές: Συμπεράσματα για την έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΠΑΠΑΗΛΙΟΥ
Σχολικός εκφοβισμός: Το προφίλ του μαθητή-θύτη
ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ, ΓΙΩΤΑ ΞΑΝΘΑΚΟΥ
Σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση χαρισματικών παιδιών
ΚΑΦΕΝΙΑ ΜΠΟΤΣΟΓΛΟΥ
Οι κινητικές αναπηρίες κατά τη σχολική ηλικία
ΑΝΝΑ ΠΟΛΕΜΙΚΟΥ
Παιδιά με πολλαπλές ειδικές ανάγκες: Η πρόσβαση στην εκπαίδευση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΛΑ
ΕΝΟΤΗΤΑ 2
Παιδιά με ειδικές ανάγκες: Διδασκαλία, μάθηση και συνεκπαίδευση. Μεταβάλλοντας τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη: Από την ιδεολογία της αυθεντίας στην αυθεντική εφαρμογή της συνεκπαίδευσης
ΗΛΙΑΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ, ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ ΔΙΑΛΕΚΤΑΚΗ
Η αλληλεπιδραστική προσέγγιση της διδασκαλίας και μάθησης για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
ΕΛΕΝΗ ΤΡΑΓΟΥΛΙΑ, ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
Η πολυαισθητηριακή προσέγγιση του προγράμματος διδασκαλίας και μάθησης: Μια βασική ενταξιακή προσέγγιση
ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΣ
Νέες Τεχνολογίες και ένταξη: Προσβασιμότητα και περιορισμοί
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ
Αντιλήψεις αδιόριστων φιλολόγων εκπαιδευτικών για τις γνώσεις τους σε θεματικές περιοχές της ειδικής εκπαίδευσης πριν από και μετά την υλοποίηση ετήσιου επιμορφωτικού σεμιναρίου κατάρτισης
ΟΛΓΑ ΗΜΕΛΛΟΥ, ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΧΑΡΟΥΠΙΑΣ
ΕΝΟΤΗΤΑ 3
Παιδιά με ειδικές ανάγκες: θεραπευτικές προσεγγίσεις. Παιδί και έφηβος με 'καταθλιπτικά συμπτώματα': Κλινική εικόνα, ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά και στρατηγικές παρέμβασης σε μία ενταξιακή ψυχοπαιδαγωγική
ΗΛΙΑΣ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑΣ
Αρχές ψυχοδυναμικής μουσικοθεραπείας στο πλαίσιο της ειδικής αγωγής
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
Ζητήματα ψυχικής υγείας στη νοητική υστέρηση
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΙΑΠΕΡΑΣ
Υποστηρικτική τεχνολογία και εργοθεραπεία
ΕΙΡΗΝΗ ΜΑΛΑΜΑΤΙΔΟΥ, ΜΑΡΙΑ ΣΗΦΑΚΗ
Το ανθρώπινο έργο και η επιστήμη έργου στην προαγωγή της υγείας
ΙΩΑΝΝΑ ΤΖΟΝΙΧΑΚΗ
Βιογραφικά επιμελητών έκδοσης
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΕΙΡΑΣ: ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΛΕΦΤΑΡΑΣ ΚΑΙ ΜΑΡΙΑ ΚΑΪΛΑ