Διεθνές δίκαιο
Σχέσεις διεθνούς και εσωτερικού δικαίου. Τρόποι παραγωγής του διεθνούς δικαίου
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-15-1123-8
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2/2004
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.36 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 470 γρ, 270 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Η τρίτη αυτή έκδοση του Διεθνούς δικαίου περιλαμβάνει την απαραίτητη προσαρμογή του κειμένου σε εξελίξεις της πρακτικής, της νομολογίας και της επιστήμης. Δεν αλλάζει τις βασικές θέσεις ως προς τους ισχύοντες κανόνες του διεθνούς δικαίου, αλλά ήταν απαραίτητο να ελεγχθούν μερικά τμήματα του έργου. Πρέπει πάντως να τονισθεί ότι το βιβλίο αυτό ασχολείται μόνο με τον κορμό του διεθνούς δικαίου. Είναι τέτοια η έκταση που έχει λάβει ο κλάδος (συμβατικό και εθιμικό δίκαιο, διεθνής ειρήνη και ασφάλεια, ανθρώπινα δικαιώματα, διεθνείς οργανισμοί, διεθνείς οικονομικές σχέσεις και ανάπτυξη, περιβάλλον, βιοτεχνολογία, ανθρωπιστικό δίκαιο και δίκαιο των ενόπλων συρράξεων, διεθνής ευθύνη, κ.λ.π.) και τα ειδικά καθεστώτα που έχουν δημιουργηθεί κατ` ακολουθίαν, ώστε και αυτός ο κορμός του διεθνούς δικαίου να απεικονίζεται ελλιπώς και να επηρεάζεται από τα συνεχώς διευρυνόμενα αντικείμενα των ρυθμίσεων. (. . .)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΒΑΣΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ ΚΑΙ Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΑ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ( ΠΗΓΕΣ )
ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟ: Η ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΘΙΜΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: Ο ΓΕΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΕΘΙΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΒΑΣΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΡΙ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΠΡΟYΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: ΣΥΜΦΩΝΙΕΣ ΝΟΜΙΚΩΣ ΜΗ ΔΕΣΜΕΥΤΙΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: Η ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII: ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΙΣ ΣΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VIII: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΧ: ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Χ: ΛΗΞΗ H ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΧΙ: ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΚΥΡΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΕΡΑΡΧΙΑΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ, ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ (ius cogens) ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ (erga omnes)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ: ΟΙ ΕΝΝΟΙΕΣ «ΓΕΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΔΙΚΑΙΟ» ΚΑΙ «ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ»
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ: ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV: Ο ΝΟΜΙΚΟΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ V: Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΚΑΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΕΡΓΟ ΤΩΝ ΗΝΩΜΕΝΩΝ ΕΘΝΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI: ΑΛΛΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ