Δημοσιογράφοι και εκδότες ΜΜΕ
Ζητήματα πνευματικής ιδιοκτησίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-445-453-2
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 36.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
343 σελ.
Περιγραφή

Η σκέψη για τη συγγραφή αυτού του βιβλίου ήταν μία σκέψη που με βασάνιζε πολύ καιρό. Κι αυτό διότι οι δημοσιογράφοι και οι εκδότες - φορείς δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και συγγενικών δικαιωμάτων - συνιστούν ειδικές περιπτώσεις υποκειμένων προστασίας τόσο λόγω των ιδιομορφιών των έργων τους και αντικειμένων προστασίας όσο και λόγω του γενικότερου ενδιαφέροντος πληροφόρησης, το οποίο έχουν τεθεί να εξυπηρετήσουν. Και όταν, βέβαια, κάνουμε λόγο για την ιδιομορφία των έργων τους δεν αναφερόμαστε κατ’ ανάγκη στο περιεχόμενο αυτών αλλά και στο σκοπό που έχουν τεθεί να εξυπηρετήσουν και στο γεγονός ότι λόγω του σκοπού αυτού τίθενται ενδεχομένως όρια στον τρόπο έκφρασης, στην έκταση του έργου, στην επεξεργασία της πληροφορίας, κ.ο.κ. (...)


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ
ΜΕΡΟΣ Α'
ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΙ
Λάμπρος Κοτσίρης
1. Ο δημοσιογράφος ως δημιουργός - Εισαγωγικό σημείωμα
Ανθούλα Παπαδοπούλου
2. Ο δημοσιογράφος ως πνευματικός δημιουργός και η προστασία των ηθικών του συμφερόντων
Πιερρίνα Κοριατοπούλου
3. Θεσμικό πλαίσιο συνεντεύξεων
Μαρία-Δάφνη Παπαδοπούλου
4. Παράθεση αποσπασμάτων και σχολιασμός έργων τρίτων
Ευαγγελία Βαγενά
5. Πνευματική ιδιοκτησία και δικαίωμα κοινού στην πληροφόρηση (με έμφαση σε θέματα δημοσιογραφίας)
ΜΕΡΟΣ Β'
ΕΚΔΟΤΕΣ
Αρχοντούλα Παπαπαναγιώτου
6. Εξαιρέσεις και περιορισμοί στη χρήση περιεχομένου ΜΜΕ
Τατιάνα-Ελένη Συνοδινού
7. Η εφημερίδα ως βάση δεδομένων
Μαρία Γ. Σινανίδου
8. Άτυπες εκδοτικές 'συνεργασίες': linking, framing, meta-tagging
ΜΕΡΟΣ Γ'
ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΩΝ - ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΩΝ
Γεώργιος-Ανδρέας Ζάννος
9. Συλλογική διαχείριση δικαιωμάτων συγγραφέων και εκδοτών στην ψηφιακή εποχή
Μαρία Κανελλοπούλου-Μπάτη
10. Δικαίωμα στην προσωπικότητα και δικαίωμα στη φωτογραφία
Ειρήνη Σταματούδη
11. Δικαιώματα φωτογράφων και δημοσίευση φωτογραφιών σε ΜΜΕ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-03-11 15:03:03