Γαλλική ταξινόμηση των ψυχικών διαταραχών του παιδιού και του εφήβου
CFTMEA R-2000: Περιλαμβάνει τις αντιστοιχίες με την ICD-10 του Π.Ο.Υ.
Classification française des troubles mentaux de l' enfant et de l' adolescent (τίτλος πρωτοτύπου)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-1403-0
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2005
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γαλλικά
€ 16.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 227 γρ, 154 σελ.
Περιγραφή

Η νέα αυτή έκδοση περιλαμβάνει την τέταρτη αναθεώρηση της Γαλλικής Ταξινόμησης των Ψυχικών Διαταραχών Παιδιού και Εφήβου (CFTMEA R-2000), με τις αντιστοιχίες των διαγνωστικών κατηγοριών με εκείνες της ταξινόμησης ICD-10 του Π.Ο.Υ.
Η έκδοση αυτή πραγματοποιήθηκε από μια ομάδα εργασίας υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Roger Mises. Εμφανίζει αρκετές καινοτομίες από κλινική, ψυχοπαθολογική και νοσογραφική άποψη, μεταξύ των οποίων και το ότι εφεξής περιλαμβάνει και ένα κεφάλαιο αφιερωμένο στις διαταραχές των πολύ μικρών ηλικιών (0-3 έτη). [...]