Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-360-9
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 85.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
17 x 24 εκ., 616 σελ.
ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΒΑΘΜΙΔΕΣ ΕΞΕΛΙΞΗΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΦΟΡΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΟΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΣΥΡΡΟΗ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΟΥΣΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΙΣΟΤΗΤΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ: ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΓΝΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ: ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΚΑΤ’ ΑΡΘΡΟ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:53