ΑΤΑΚΤΑ (Δ2)
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-6798-50-4
Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
843 σελ.
Περιγραφή

Εδώ έμελλα, ως υπεσχέθην, να αποπληρώσω ολίγας τινάς έτι παρατηρήσεις περί της γλώσσης ημών, αλλ` έπεσεν απροσδόκητος, ως κεραυνός, κατά της ταλαιπώρου μου κεφαλής ο θάνατος του από τεσσαράκοντα σχεδόν έτη φιλτάτου, και την ώραν ταύτην ποθεινοτάτου Φραγκίσκου Θυρότου, διδασκάλου της Ελληνικής φιλοσοφίας εις το βασιλικόν της Γαλλίας φροντιστήριον. (...)


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]