Αστική ευθύνη από αυτοκινητικά ατυχήματα
Θεμελίωση & ασφάλιση της ευθύνης, Νομοθεσία - νομολογία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-420-338-3
Σάκκουλας Π. Ν., Αθήνα, 2007
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 49.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
499 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2024-02-22 12:27:47