Αρχιτεκτονικός οδηγός Αθηνών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-244-156-5
1η έκδ. || Νέα
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 23 εκ., 144 σελ.
Περιγραφή

[...] Αυτός, λοιπόν, είναι ο στόχος του Αρχιτεκτονικού Οδηγού. Να δώσει στον αναγνώστη, με άκρα συντομία και ακρίβεια, μερικές βασικές πληροφορίες για τα σημαντικά κτήρια της πόλης, να του θυμίσει την εικόνα τους και τη σημασία τους και να τον προτρέψει να τα ξαναδεί τώρα με μια καινούργια ματιά. Μπορεί έτσι να προκύψει για κάθε αναγνώστη μια νέα, διαφορετική εικόνα για την πόλη στην οποία ζει, για την ιστορία της και για τον τρόπο που αυτή η ιστορία εικονογραφείται από όσα βλέπει γύρω του, μπορεί να δοθεί η ευκαιρία για μια γόνιμη συζήτηση -ακόμη και μεταξύ των `ειδικών`- για το πώς συγκροτείται και πώς λειτουργεί το αστικό περιβάλλον, για το πώς το μεταχειριζόμαστε και για το τι θα μπορούσε να προσφέρει. Μπορεί, τέλος, να υπάρξει και κάποιο όφελος για το μέλλον της πόλης, όσο κι αν αυτό το τελευταίο ακούγεται υπερβολικά αισιόδοξο.
Πρέπει εδώ να τονιστεί πως ο Οδηγός δεν έχει την πρόθεση να αποτελέσει εγχειρίδιο ιστορίας της αθηναϊκής αρχιτεκτονικής. Τα ιστορικά, ωστόσο, στοιχεία που κατ` ανάγκην περιλαμβάνει, παλαιότερα και νεότερα, μπορούν ασφαλώς να συνεισφέρουν στη διατύπωση κρίσεων με ιστορικό περιεχόμενο. [...]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-11-14 14:04:11