Αρχαία ελληνική γλώσσα Α΄ γυμνασίου
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-075-2
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 11/2007
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 22.26 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 919 γρ, 515 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο αυτό έχει σκοπό να προσφέρει στο μαθητή της Α΄ Γυμνασίου ένα βοήθημα που με τρόπο μεθοδικό, απλό και πρακτικό θα του επιτρέψει να εξοικειωθεί με τον αρχαίο ελληνικό λόγο και ταυτόχρονα να κατανοήσει τη ζωντανή νεοελληνική γλώσσα, με την πεποίθηση πως έτσι θα μπορέσει να έρθει ευκολότερα σε επαφή με τις αξίες που αναδεικνύει η αρχαία ελληνική γραμματεία.

Η διάρθρωση της ύλης κάθε ενότητας περιλαμβάνει:
· Εισαγωγικό κείμενο για το συγγραφέα και το έργο του
· Πρωτότυπο κείμενο και απόδοση του νοήματός του
· Αντιστοίχιση κειμένου - μετάφρασης
· Δομή του κειμένου
· Γλωσσικά και Γραμματικά στοιχεία με πλήρη γραμματική αναγνώριση των λέξεων του κειμένου
· Πίνακες με τη δειγματική κλίση ονομάτων, μετοχών και αντωνυμιών
· Πίνακες με αρχικούς χρόνους ρημάτων και χρονικές αντικαταστάσεις
· Πλούσια πραγματολογικά και ερμηνευτικά σχόλια
· Ερωτήσεις για την κατανόηση του κειμένου με τις απαντήσεις τους
· Απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις (ερμηνευτικές, λεξιλογικές, ετυμολογικές, γραμματικές, συντακτικές) του σχολικού βιβλίου
· Πλήρη θεωρία ετυμολογικού, γραμματικής και συντακτικού με ευσύνοπτους πίνακες
· Λεξιλογικό πίνακα, σημασίες των λέξεων και παραδείγματα με τη χρήση τους
· Παράλληλα κείμενα, μετάφραση και απαντήσεις στις ερωτήσεις του σχολικού βιβλίου
· Aφθονες συμπληρωματικές ασκήσεις (λεξιλογικές, ετυμολογικές, γραμματικές, συντακτικές) με τις απαντήσεις τους
· Κριτήρια αξιολόγησης με τις απαντήσεις τους.