Αρχαία ελληνικά, νεωτερικά και μετανεωτερικά στοιχεία του πολιτικού συν-αγωνισμού
Οι δυνατότητες της δημοκρατικής ανοχής: Ετήσια διάλεξη Κ. Θ. Δημαρά, 2007
Ancient Greek, Modern and Post-modern Agonisms
The possibilities for democratic toleration
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7916-80-8
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Αγγλικά
€ 12.17 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 19 εκ., 214 γρ., 136 σελ.
Περιγραφή

Η ομιλία της Janet Coleman αντιπροσωπεύει έναν ακόμη αναβαθμό στη δεύτερη δεκαετία της ετήσιας διάλεξης Κ. Θ. Δημαρά. Μετά τη Benedetta Craveri, με την ομιλία της οποίας ανοίξαμε τη δεύτερη δεκαετία στην ιστορία της διάλεξης Κ.Θ. Δημαρά, το βήμα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών φιλοξένησε την καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Λονδίνου Janet Coleman, διακεκριμένη Μεσαιωνολόγο, που συγκαταλέγεται μεταξύ των κορυφαίων ιστορικών της πολιτικής σκέψης της εποχής μας. Το στοιχείο εκείνο που χαρακτηρίζει το έργο της Janet Coleman είναι ο διάλογος Αρχαίων και Νεοτέρων. Πρόκειται για έναν από τους κεντρικούς άξονες γύρω από τους οποίους συναρθρώνεται η πνευματική ιστορία της Ευρώπης των νέων χρόνων. Στα συναφή ερωτήματα η Janet Coleman προτείνει τις προσωπικές της απαντήσεις που συντίθενται από κατάφαση προς την αξία και τη διαχρονικότητα της αρχαίας σκέψης χωρίς να λησμονούνται οι ανησυχίες του σύγχρονου ανθρώπου και τα αιτήματα της εποχής του. Ο στοχασμός επί του διαλόγου Αρχαίων και Νεοτέρων με έναν ιδιαίτερο τρόπο συνιστά μόνιμη πηγή προβληματισμού για μας που ζούμε και εργαζόμαστε στην Ελλάδα και μιλούμε την ελληνική γλώσσα. Για τον λόγο αυτό θεωρήσαμε ότι η θεματολογία της διάλεξης Δημαρά θα έπρεπε να εμπλουτιστεί με τα ζητήματα που βρίσκονται στο επίκεντρο της έρευνας και της σκέψης της Janet Coleman. Με αφετηρία τον ηθικό και κοινωνικό στοχασμό του Αριστοτέλη, τον οποίο μελετά όχι αρχαιολογικά αλλά ως συγγραφέα του οποίου η εννοιολογική παρακαταθήκη έχει άμεση συνάφεια με τις ανάγκες της εποχής μας, η Janet Coleman με θάρρος και ειλικρίνεια συνδιαλέγεται με τα πιο σύγχρονα και επίκαιρα προβλήματα της κοινωνικής συνύπαρξης.
Πιστεύω ότι το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Ερευνών και το Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών μπορούν να σεμνύνονται για την ευκαιρία που έδωσαν στο ελληνικό κοινό να γνωρίσει αυτούς τους προβληματισμούς της σύγχρονης πολιτικής θεωρίας.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

-Πασχάλης Μ. Κιτρομηλίδης: Πρόλογος / Paschalis M. Kitromilides: Foreword
-Αρχαία ελληνικά, νεωτερικά και μετανεωτερικά στοιχεία του πολιτικού συν-αγωνισμού. Οι δυνατότητες της δημοκρατικής ανοχής / Ancient Greek, Modern and Post-modern Agonisms, The possibilities for democratic toleration

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-01-14 15:56:32