Αριστοτέλη Ηθικά Νικομάχεια, Πολιτικά Γ΄ λυκείου
Θεωρητικής κατεύθυνσης
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-456-193-3
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 1/2010
2η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 19.08 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 565 γρ, 295 σελ.
Περιγραφή

Περιέχει:
- Κείμενο
- Μετάφραση
- Ερμηνευτική ανάλυση
- Ασκήσεις: ερμηνευτικές, σημασιολογικές, ετυμολογικές
- Απαντήσεις ασκήσεων
- Ασκήσεις στην εισαγωγή
- Κριτήρια αξιολόγησης
- Θέματα πανελληνίων εξετάσεων.

Με τη νέα έκδοση κρίθηκε σκόπιμο να αναμορφωθεί σε ορισμένα σημεία το περιεχόμενο του βιβλίου και, κυρίως, να εμπλουτιστεί η -έτσι κι αλλιώς πλούσια- ερμηνευτική ανάλυση της προηγούμενης έκδοσης. Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές καλύπτουν στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό τις απαιτήσεις των εξετάσεων και οι φιλόλογοι καθηγητές έχουν στη διάθεσή τους ένα πληρέστερο βοήθημα για την αποτελεσματική διδασκαλία του μαθήματος. Στη νέα έκδοση θεωρήσαμε πως θα ήταν χρήσιμο να συμπεριλάβουμε και τα δοθέντα θέματα των πανελλαδικών εξετάσεων στον Aριστοτέλη σε όλες τις κατηγορίες των εξεταζομένων.