Απαλλακτικές ρήτρες
Κύρος κατά τον ΑΚ και το Ν 2251/1994
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-943-4
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 3/2012
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
424 σελ.
Περιγραφή

Το βιβλίο ασχολείται με τις άμεσες απαλλακτικές ρήτρες, ήτοι με τις συμφωνίες με τις οποίες αποκλείεται ή περιορίζεται η εκ δικαιοπραξίας ή εκ του νόμου ευθύνη του οφειλέτη. Το έργο διαιρείται σε επτά βασικά μέρη. Στο πρώτο, που φέρει τον τίτλο `Θέση και οριοθέτηση του ζητήματος` παρουσιάζονται, μεταξύ άλλων, η έννοια, η τυπολογία και οι διακρίσεις των άμεσων απαλλακτικών ρητρών από άλλους συμβατικούς όρους καθώς και οι διατάξεις του ελληνικού δικαίου που διέπουν το κύρος των άμεσων απαλλακτικών ρητρών. Επιχειρείται επίσης ένας εγγύτερος προσδιορισμός του αντικειμένου της μελέτης και αναλύονται τα επιχειρήματα υπέρ και κατά της εγκυρότητας των απαλλακτικών ρητρών καθώς και των αρχών που συγκρούονται στο πεδίο του κύρους των απαλλακτικών ρητρών. [...]


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2023-08-11 09:26:39