Αντοψία
Πλαστικής Έργα IV: Κείμενα XXIV
Εξαντλημένο
ISBN: 978-960-248-001-4
Εκδόσεις Δωδώνη, Αθήνα, 1/1990
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 15.90 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Άδετο
14 x 21 εκ., 128 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-09-07 16:13:00