Αναζητήσεις της νεότερης γερμανόφωνης ιστοριογραφίας
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7089-16-8
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Γερμανική
€ 14.77 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
14 x 21 εκ., 476 γρ., 309 σελ.
Περιγραφή

(...) Το «άνοιγμα» αυτό σε νέα ζητήματα, σε ανθρωπολογικά τρόπον τινά θέματα, δεν αποτελεί βέβαια ίδιον της γερμανόφωνης ιστοριογραφίας των τελευταίων χρόνων. Ένας λοιπόν ακόμη στόχος αυτού του τόμου: να δώσει τη δυνατότητα στον αναγνώστη να συγκρίνει σε ένα ευρύτερο πλαίσιο διαφορετικής παράδοσης ιστοριογραφίες, να εντοπίσει συγκλίσεις και αποκλίσεις. Άλλωστε κατά βάση, όπως πιστεύουμε - και όσο η θεματική όσο και η βιβλιογραφία των ενδεικτικών αυτών άρθρων το επιβεβαιώνουν -, η ιστορία στο γερμανόφωνο χώρο διεξάγεται συνειδητά και με ενθουσιασμό στο πλαίσιο ενός συνεχούς διαλόγου με ιστοριογραφίες άλλων χωρών (προπάντων του αγγλοσαξωνικού χώρου αλλά και όχι μόνο).


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

Προλογικό σημείωμα
REINHART KOSELLECK, Τοποθέτηση του ιστορικού και χρονικότητα. Συμβολή στην ιστοριογραφική προσέγγιση του ιστορικού κόσμου (μετάφραση: Δώρα Φ. Μαρκάτου)
HANS-ULRICH WEHLER, Ιστορία και Κοινωνιολογία (μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου)
WOLFGANG KUTTLER, Η ιστορική μέθοδος από την σκοπιά του μαρξισμού - λενινισμού (μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου)
JURGEN KOCKA, Το ευρωπαϊκό πρότυπο και η γερμανική περίπτωση (μετάφραση: Κώστας Ράπτης)
RICHARD van DULMEN, Μεταρρύθμιση και Νέοι Χρόνοι (μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου)
MICHAEL MITTERAUER, Οικογενειακοί σχηματισμοί της υπαίθρου στη σχέση τους με το φυσικό περιβάλλον και την τοπική οικονομία (μετάφραση: Μαρία Παπαθανασίου)
Πρώτες δημοσιεύσεις
Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:28:49