Αναγνώσεις
Επτά (+ ένα), μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-286-925-3
Έλλην, Αθήνα, 2006
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 27.39 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
21 x 14 εκ, 701 γρ, 343 σελ.
Περιγραφή

Οι "ΑΝΑΓΝΩΣΕΙΣ" γεννήθηκαν μέσα από την αναζήτηση να επιτευχθεί στη διδακτική πράξη τρόπος προσέγγισης του κειμένου - πεζού ή ποιητικού - με την ανίχνευση της ποιητικής πνοής του δημιουργού μέσα στο ίδιο το σώμα της γλώσσας.
Η προσπάθεια αυτή, ακολουθώντας τις συνδυασμένες αναζητήσεις της σύγχρονης γλωσσολογίας και της φιλολογίας, δοκιμάζει, χωρίς να ακολουθεί την τακτική των "έτοιμων συνταγών", να προσφέρει στον φοιτητή και στον δάσκαλο της πράξης τρόπους αντιμετώπισης του κειμένου εξετάζοντας το κείμενο καθ` εαυτό, αλλά και λαμβάνοντας ταυτόχρονα υπ`` όψη όλες τις άλλες παραμέτρους οι οποίες συμβάλλουν στη διαμόρφωσή του ως κειμένου λογοτεχνικού, καλύπτοντας έτσι την αναγκαιότητα της ενημέρωσης σε νέους τρόπους προσέγγισης του κειμένου, κατά την οποία ο συνδυασμός της γλωσσολογίας και της φιλολογίας, ως και η γνώση των ιδίων των κειμένων της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας είναι προϋπόθεση για μία προσφορά ουσιαστικής Παιδείας συναρθρωμένης με το πολιτισμικό περεικείμενο.

Add: - Upd: