Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του Συγγραφέας Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Χαρτόδετο
2020 Διατί βιάζεσαι, παιδί μου, και θέλεις να τα κάμης όλα μαζί; : Αρχείο Κωνσταντίνου Θρ. Μάνου: Τόμος Α' Επιμέλεια Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2020 Ερωδιού Καλιά Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2018 Ο Αντισκάρος Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2016 τα κρητικά μοιρολόγια. Πρακτικά Συνεδρίου (Ανώγεια: 13-15 Νοεμβρίου 2015) : Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα Τσαγκαράκη Συγγραφέας Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Χαρτόδετο
2013 Δυό κιβωτάρια και μια ιστορία : Ιστορικό μυθιστόρημα Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2007 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα : Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 5-7 Δεκεμβρίου 2003 Εισήγηση Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2006 Αναγνώσεις : Επτά (+ ένα), μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
2002 Και ουχί κολλυβογράμματα : Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί κρητικής πολιτείας Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κρητικό ιατροσόφιον του 19ου αιώνα Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2000 Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη και Νίκου Καζαντζάκη : Πεπραγμένα των ημερίδων της 22 Μαρτίου 1996 και της 28 Νοεμβρίου 1997 Εισήγηση, Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1997 Ανα-γνώσεις : Επτά + ένα μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1997 Ο Κωνσταντίνος Μάνος και το γλωσσικό ζήτημα Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα αρχαιολογικό Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα βυζαντινών και μέσων χρόνων Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα βυζαντινών και μέσων χρόνων Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα νεώτερων χρόνων Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα νεώτερων χρόνων Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα αρχαιολογικό Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ο Παύλος Βλαστός και το έργο του Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Χαρτόδετο
2020 Ερωδιού Καλιά Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2018 Ο Αντισκάρος Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2016 τα κρητικά μοιρολόγια. Πρακτικά Συνεδρίου (Ανώγεια: 13-15 Νοεμβρίου 2015) : Μνήμη Σήφη Κοσόγλου, Χρίστου Μακρή και Οδυσσέα Τσαγκαράκη Κέντρο Κρητικής Λογοτεχνίας Χαρτόδετο
2013 Δυό κιβωτάρια και μια ιστορία : Ιστορικό μυθιστόρημα Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2006 Αναγνώσεις : Επτά (+ ένα), μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία Έλλην Χαρτόδετο
2002 Και ουχί κολλυβογράμματα : Η διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση επί κρητικής πολιτείας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ανα-γνώσεις : Επτά + ένα μελετήματα για τη γλώσσα και τη λογοτεχνία Έλλην Χαρτόδετο
1997 Ο Κωνσταντίνος Μάνος και το γλωσσικό ζήτημα Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Διατί βιάζεσαι, παιδί μου, και θέλεις να τα κάμης όλα μαζί; : Αρχείο Κωνσταντίνου Θρ. Μάνου: Τόμος Α' Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2001 Κρητικό ιατροσόφιον του 19ου αιώνα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2000 Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη και Νίκου Καζαντζάκη : Πεπραγμένα των ημερίδων της 22 Μαρτίου 1996 και της 28 Νοεμβρίου 1997 Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα αρχαιολογικό Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα βυζαντινών και μέσων χρόνων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα βυζαντινών και μέσων χρόνων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα νεώτερων χρόνων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα νεώτερων χρόνων Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου : Τμήμα αρχαιολογικό Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα : Πρακτικά συμποσίου, Ρέθυμνο 5-7 Δεκεμβρίου 2003 Εισήγηση Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο