Παπαδογιαννάκης, Νικόλαος Ε.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ερωδιού Καλιά Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2018 Ο Αντισκάρος Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2013 Δυό κιβωτάρια και μια ιστορία Συγγραφέας Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2007 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα Εισήγηση Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2006 Αναγνώσεις Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
2002 Και ουχί κολλυβογράμματα Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2001 Κρητικό ιατροσόφιον του 19ου αιώνα Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2000 Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη και Νίκου Καζαντζάκη Εισήγηση, Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1997 Ανα-γνώσεις Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1997 Ο Κωνσταντίνος Μάνος και το γλωσσικό ζήτημα Συγγραφέας Έλλην Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Επιμέλεια Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Ερωδιού Καλιά Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2018 Ο Αντισκάρος Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2013 Δυό κιβωτάρια και μια ιστορία Λεξίτυπον Χαρτόδετο
2006 Αναγνώσεις Έλλην Χαρτόδετο
2002 Και ουχί κολλυβογράμματα Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
1997 Ανα-γνώσεις Έλλην Χαρτόδετο
1997 Ο Κωνσταντίνος Μάνος και το γλωσσικό ζήτημα Έλλην Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2001 Κρητικό ιατροσόφιον του 19ου αιώνα Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
2000 Μνήμη Παντελή Πρεβελάκη και Νίκου Καζαντζάκη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
1995 Πεπραγμένα του Ζ διεθνούς κρητολογικού συνεδρίου Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Ρεθύμνης Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2007 90 χρόνια από την Ένωση της Κρήτης με την ελεύθερη Ελλάδα Εισήγηση Ιστορική Λαογραφική Εταιρεία Ρεθύμνης Χαρτόδετο