Ψυχολογία ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-399-751-1
1η έκδ., Ελληνική, Νέα
€ 39.81 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
512 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

Το βιβλίο του ψυχολόγου Δρ. Α.-Σ. Αντωνίου «Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» αναφέρεται με συστηματικό τρόπο σε εννέα βασικές θεματικές ενότητες όπως ΔΕΠ-Υ, νοητική υστέρηση, δυσλεξία, αυτισμό, νευρώσεις, ψυχώσεις, χρόνιες ασθένειες και αναπηρίες. Είναι γεγονός ότι σημαντικές έρευνες των τελευταίων ετών έχουν καταδείξει την ανάγκη - εκτός της παιδαγωγικής - και μιας ψυχολογικής προσέγγισης των επιμέρους ζητημάτων των ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών. Αποτελεί κοινή παραδοχή ότι η σύγχρονη ψυχολογική θεώρηση μέσω των βιολογικών, γνωστικών, φαινομενολογικών και άλλων μοντέλων της είναι δυνατόν να διατυπώσει αξιόπιστες διαγνώσεις και να προτείνει αποτελεσματικές παρεμβάσεις σε πολλές περιοχές της Ειδικής Αγωγής. (. . .) Πιστεύω ότι το βιβλίο «Ψυχολογία Ατόμων με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες» του Δρ. Αντωνίου μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο «εργαλείο» και σύμβουλο για φοιτητές τμημάτων παιδαγωγικών, ψυχολογίας, ιατρικής και άλλων, εκπαιδευτικούς ειδικής και γενικής αγωγής, γονείς καθώς και για οποιονδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί υπεύθυνα και να ασχοληθεί περισσότερο συστηματικά με την ιδιαίτερη ψυχολογία των συνανθρώπων μας με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.


[Απόσπασμα από το κείμενο του προλόγου]

ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΤΟΥ ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ
ΠΡΟΛΟΓΟΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ
1. ΔΥΣΛΕΞΙΑ
2. ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗΣ - ΥΠΕΡΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΔΕΠ-Υ)
3. ΝΟΗΤΙΚΗ ΥΣΤΕΡΗΣΗ
4. ΑΥΤΙΣΜΟΣ
5. ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΝΕΥΡΩΣΕΙΣ
6. ΠΑΙΔΙΚΗ ΨΥΧΩΣΗ
7. ΧΡΟΝΙΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
8. ΣΑΚΧΑΡΩΔΗΣ ΔΙΑΒΗΤΗΣ
9. ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ
10. ΕΠΙΛΟΓΟΣ
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΠΟΜΠΕΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 - ΝΟΜΟΣ 2817/2000
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 - ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 301/1996
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 - ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ