Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων
Ανάλυση - ερμηνεία 5000 θέματα: Άρθρα 1-18
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-92557-4-5
6η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 101.44 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
24 x 17 εκ, 1,261 γρ, 893 σελ.
τ. 1
Περιγραφή

- Πλήρης κωδικοποίηση μέχρι το Ν. 3763/09
- Θεματική ερμηνεία κατ` άρθρο
- Αλφαβητικό και θεματικό ευρετήριο

- Υποκείμενοι σε φορολογία
- Εισοδήματα επιχειρήσεων
- Ελευθέρων Επαγγελματιών
- Αγροτών
- Ακινήτων
- Μισθωτών
- Αυτοτελής φορολογία
- Τεκμήρια
- Προκαταβολή
- Παρακράτηση
- Λογιστικός προσδιορισμός
- Δαπάνες
- Δηλώσεις
- Έλεγχος
- Περαίωση
- Μ.Σ.Κ.Κ.
- Αναπροσαρμογή
- Αποσβέσεις
- Αποφάσεις