Καραβοκύρης, Αντώνης Γ.
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία Συγγραφέας Forin Σταματόπουλος Χαρτόδετο
2019 Δαπάνες Επιχειρήσεων - Ανάλυση - Ερμηνεία. Συγγραφέας Forin Σταματόπουλος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2017 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία. Συγγραφέας Φορολογικό Ινστιτούτο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ανάλυση - Ερμηνεία. Συγγραφέας Φορολογικό Ινστιτούτο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Πρακτικό βοήθημα Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2009 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 5000 θέματα: Άρθρα 1-18 Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2006 Δαπάνες επιχειρήσεων : Ανάλυση, ερμηνεία: 1320 θέματα και αποφάσεις ΣτΕ Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 1-30 Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 31-65 Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 66-118 Συγγραφέας Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2001 Δαπάνες επιχειρήσεων λογιστικές διαφορές και κύρος βιβλίων : 900 θέματα, 500 αποφάσεις ΣτΕ Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ερμηνεία 1700 θέματα: Ειδικό παράρτημα για το ευρώ: Άρθρα 59-118 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ερμηνεία 1700 θέματα: Ειδικό παράρτημα για το ευρώ: Άρθρα 1-58 Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δαπάνες επιχειρήσεων, λογιστικές διαφορές και κύρος βιβλίων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Θέματα λογιστικών βιβλίων Συγγραφέας Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2020 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία Forin Σταματόπουλος Χαρτόδετο
2019 Δαπάνες Επιχειρήσεων - Ανάλυση - Ερμηνεία. Forin Σταματόπουλος Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2017 Φορολογία Εισοδήματος Φυσικών και Νομικών Προσώπων. Ανάλυση - Ερμηνεία. Φορολογικό Ινστιτούτο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2014 Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος. Ανάλυση - Ερμηνεία. Φορολογικό Ινστιτούτο Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2012 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Πρακτικό βοήθημα Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2009 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 5000 θέματα: Άρθρα 1-18 Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2006 Δαπάνες επιχειρήσεων : Ανάλυση, ερμηνεία: 1320 θέματα και αποφάσεις ΣτΕ Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 1-30 Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 31-65 Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2005 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ανάλυση - ερμηνεία 3500 θέματα: Άρθρα 66-118 Σταματόπουλος Δημήτριος Π. - Καραβοκύρης Αντώνιος Γ. Χαρτόδετο
2001 Δαπάνες επιχειρήσεων λογιστικές διαφορές και κύρος βιβλίων : 900 θέματα, 500 αποφάσεις ΣτΕ Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ερμηνεία 1700 θέματα: Ειδικό παράρτημα για το ευρώ: Άρθρα 59-118 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
2001 Φορολογία εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων : Ερμηνεία 1700 θέματα: Ειδικό παράρτημα για το ευρώ: Άρθρα 1-58 Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Δαπάνες επιχειρήσεων, λογιστικές διαφορές και κύρος βιβλίων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
1997 Θέματα λογιστικών βιβλίων Σάκκουλας Αντ. Ν. Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα