Τουρισμός και περιβάλλον
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7506-11-5
WWF Ελλάς, Αθήνα, 2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
Βιβλίο, Απροσδιόριστο δέσιμο
220 σελ.
Περιγραφή

Μέσα από τη σειρά των δέκα Οδηγών για την υποστήριξη του δύσκολου έργου της Κοινωνίας των Πολιτών, το WWF Ελλάς ελπίζει να συμβάλει αποφασιστικά στον κοινό αγώνα για αποτελεσματική αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής κρίσης. Ο συγκεκριμένος Οδηγός που έχετε στα χέρια σας αποτελεί μέρος της υποενότητας των επτά από αυτούς τους Οδηγούς, που απασχολούνται με συγκεκριμένα επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα.

Η βιώσιμη διαχείριση του τουρισμού αποτελεί ένα εξαιρετικά σύνθετο ζήτημα, τόσο σε ό,τι αφορά την ίδια τη φύση των περιβαλλοντικών του επιπτώσεων, όσο και την αντιμετώπισή τους, δεδομένης της τεράστιας οικονομικής και αναπτυξιακής σημασίας του κλάδου, ειδικά για ιδιαίτερα απομονωμένες και οικονομικά ασθενείς περιοχές του πλανήτη. Γίνεται ακόμα συνθετότερο, δεδομένου ότι, σε πολλές περιπτώσεις, και ο ίδιος ο τουρισμός, πέρα από "καταναλωτής" φυσικών πόρων, μπορεί να αποτελέσει και όχημα για την ανάδειξη και προστασία τους.

Στην Ελλάδα, η οικονομική σημασία του τουρισμού είναι γνωστή και αδιαμφισβήτητη. Εξίσου είναι, όμως, γνωστές και οι επιπτώσεις του στο χώρο, στους βιοτόπους, στα υδατικά αποθέματα κλπ. Παρότι είναι δεδομένο πως το τουριστικό προϊόν της χώρας μας μπορεί να επιβιώσει μακροπρόθεσμα μόνο μέσα από την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος, τα άμεσα μέτρα που απαιτούνται για αυτόν το σκοπό δεν λαμβάνονται. Συνεπώς, η τοπική δράση για παρακολούθηση και έγκαιρο εντοπισμό των προβλημάτων, συμμετοχή στο σχεδιασμό των τουριστικών δραστηριοτήτων και προώθηση βιώσιμων λύσεων είναι επιβεβλημένη.

Σ` αυτήν ακριβώς την κατεύθυνση προσπαθεί να συνεισφέρει και ο συγκεκριμένος Οδηγός, ο οποίος, χωρίς να ασχολείται εκτενώς με τα επιμέρους περιβαλλοντικά ζητήματα (τα οποία καλύπτονται από τους άλλους Οδηγούς της σειράς), εστιάζει στα στρατηγικά θέματα ανάπτυξης και διαχείρισης του τουρισμού και στις διεθνείς αρχές και εμπειρίες, με στόχο να αποτελέσει βάση περαιτέρω προβληματισμού και δράσης. Σκοπός είναι να βοηθήσουμε όλους τους ενεργούς πολίτες και τις οργανώσεις τους να συνεισφέρουν στο σχετικό δημόσιο διάλογο και να προωθήσουν βιώσιμες τοπικές λύσεις.
[...]
(από τον πρόλογο του βιβλίου)


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00