Τσάρτας, Πάρις
τίτλοι
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική : 2η έκδοση Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2020 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2020 Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι : Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2019 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Επιμέλεια σειράς , Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Συγγραφέας Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Συγγραφέας, Επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη Συγγραφέας Κριτική EPUB
2016 Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2015 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κριτική EPUB
2015 Ελληνική τουριστική ανάπτυξη : Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις Συγγραφέας Κριτική EPUB
2014 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κριτική EPUB
2011 Όψεις κοινωνικής δυναμικής : Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη Συγγραφέας Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες αμπελοοινικές τάσεις : Η πρόκληση της Ηλείας: Επιστημονικό συμπόσιο Συγγραφέας Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
2011 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2010 Ελληνική τουριστική ανάπτυξη : Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις Συγγραφέας Κριτική Χαρτόδετο
2010 Τουρισμός και περιβάλλον Συγγραφέας WWF Ελλάς Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η διεκδίκηση της υπαίθρου : Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα Συγγραφέας Ίνδικτος Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2005 Τουριστική οικονομική Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2004 Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2004 Μια εισαγωγή στον τουρισμό Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2004 Τήρηση λογαριασμών πελατών : Main-courante ξενοδοχείων Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2002 Υποδοχή : Διαδικασίες, διαχείριση, δεξιότητες Επιστημονική επιμέλεια, Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2002 Τουρισμός : Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2001 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Συγγραφέας, Επιμέλεια σειράς Κριτική Χαρτόδετο
2001 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τάσεις ζήτησης εσωτερικού τουρισμού Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2000 Τουριστική ανάπτυξη : Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις Επιμέλεια Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1999 Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής Συγγραφέας Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη Συγγραφέας Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
1996 Τουρίστες, ταξίδια, τόποι : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό Συγγραφέας Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στους νομούς Κέρκυρας και Λασιθίου Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1991 Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης : Τουρισμός και αγροτική πολυδραστηριότητα Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1989 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο νομό Κυκλάδων και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος κατά την περίοδο 1950-1980 Συγγραφέας Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1980 Sustainable Development : Θεωρητικές προσεγγίσεις μιας κρίσιμης εννοίας Συγγραφέας Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2022 Ελληνική Τουριστική Ανάπτυξη και Πολιτική : 2η έκδοση Κριτική Χαρτόδετο
2020 Ειδικές και Εναλλακτικές Μορφές Τουρισμού Κριτική Χαρτόδετο
2020 Τουρίστες, Ταξίδια, Τόποι : Κοινωνιολογικές Προσεγγίσεις στον Τουρισμό Κριτική Χαρτόδετο
2019 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Κριτική Χαρτόδετο
2017 Οικονομικές και νομικές παράμετροι του ελληνικού τουρισμού : 4ο Πανελλήνιο συνέδριο, Τρίπολη, 15-17 Σεπτεμβρίου 2016 Εκδόσεις Σάκκουλα Α.Ε. Χαρτόδετο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2016 Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη Κριτική EPUB
2016 Θαλάσσια χωρικά ζητήματα : Θαλάσσια διάσταση της εδαφικής συνοχής - Θαλάσσια χωροταξία - Βιώσιμη γαλάζια ανάπτυξη Κριτική Χαρτόδετο
2015 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Κριτική EPUB
2015 Ελληνική τουριστική ανάπτυξη : Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις Κριτική EPUB
2014 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Κριτική EPUB
2011 Όψεις κοινωνικής δυναμικής : Μελέτες χαριστήριες στην καθηγήτρια Κούλα Κασιμάτη Gutenberg - Γιώργος & Κώστας Δαρδανός Χαρτόδετο
2011 Σύγχρονες αμπελοοινικές τάσεις : Η πρόκληση της Ηλείας: Επιστημονικό συμπόσιο Γαβριηλίδης Χαρτόδετο
2011 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Κριτική Χαρτόδετο
2010 Ελληνική τουριστική ανάπτυξη : Χαρακτηριστικά, διερευνήσεις, προτάσεις Κριτική Χαρτόδετο
2010 Τουρισμός και περιβάλλον WWF Ελλάς Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
2009 Η διεκδίκηση της υπαίθρου : Φύση και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη Ελλάδα Ίνδικτος Χαρτόδετο
2005 Διαστάσεις του κοινωνικού αποκλεισμού στην Ελλάδα : Κύρια θέματα και προσδιορισμός προτεραιοτήτων πολιτικής Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
2004 Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη Κριτική Χαρτόδετο
2004 Μια εισαγωγή στον τουρισμό Κριτική Χαρτόδετο
2002 Υποδοχή : Διαδικασίες, διαχείριση, δεξιότητες Κριτική Χαρτόδετο
2001 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Κριτική Χαρτόδετο
2001 Ποιοτικά χαρακτηριστικά και τάσεις ζήτησης εσωτερικού τουρισμού Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1999 Ο τουρισμός ως παράγοντας κοινωνικής αλλαγής Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
1998 Μακεδονία και Βαλκάνια. Ξενοφοβία και ανάπτυξη Αλεξάνδρεια Χαρτόδετο
1996 Τουρίστες, ταξίδια, τόποι : Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις στον τουρισμό Εξάντας Χαρτόδετο
1995 Οι κοινωνικές επιπτώσεις του τουρισμού στους νομούς Κέρκυρας και Λασιθίου Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1991 Έρευνα για τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της απασχόλησης : Τουρισμός και αγροτική πολυδραστηριότητα Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1989 Κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης στο νομό Κυκλάδων και ιδιαίτερα στα νησιά Ίος και Σέριφος κατά την περίοδο 1950-1980 Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών Χαρτόδετο
1980 Sustainable Development : Θεωρητικές προσεγγίσεις μιας κρίσιμης εννοίας Παπασωτηρίου Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
2019 Βιώσιμη Τουριστική Ανάπτυξη και Περιβάλλον Κριτική Χαρτόδετο
2017 Τουρισμός, τουριστική ανάπτυξη: συμβολές ελλήνων επιστημόνων Εκδόσεις Παπαζήση Χαρτόδετο
2015 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Κριτική EPUB
2014 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Κριτική EPUB
2011 Ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού : Ζήτηση και προσφορά νέων προϊόντων τουρισμού Κριτική Χαρτόδετο
2005 Τουριστική οικονομική Κριτική Χαρτόδετο
2004 Τουριστικό μάρκετινγκ για βιώσιμη ανάπτυξη Κριτική Χαρτόδετο
2004 Μια εισαγωγή στον τουρισμό Κριτική Χαρτόδετο
2004 Τήρηση λογαριασμών πελατών : Main-courante ξενοδοχείων Κριτική Χαρτόδετο
2002 Υποδοχή : Διαδικασίες, διαχείριση, δεξιότητες Κριτική Χαρτόδετο
2002 Τουρισμός : Ο ρόλος του αποτελεσματικού μάνατζμεντ Κριτική Χαρτόδετο
2001 Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και περιβάλλον Κριτική Χαρτόδετο
2000 Τουριστική ανάπτυξη : Πολυεπιστημονικές προσεγγίσεις Εκδόσεις Εξάντας Χαρτόδετο
Έτος Τίτλος Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα
Έτος Τίτλος Ιδιότητα Εκδοτικός Οίκος Δέσιμο
Δεν βρέθηκαν έργα