Το νόμισμα στο μακεδονικό χώρο
Πρακτικά Β επιστημονικής συνάντησης: Νομισματοκοπεία, κυκλοφορία, εικονογραφία, ιστορία, αρχαίοι, βυζαντινοί και νεώτεροι χρόνοι
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-12-0907-4
University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2000
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 25.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 375 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2016-11-18 11:19:03