Το δίκαιο των ακινήτων
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-922-9
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 12/2011
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 53.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Σκληρόδετο
360 σελ.
Περιγραφή

Στον παρόντα πέμπτο τόμο της σειράς του Δικαίου των Ακινήτων περιλαμβάνονται μία εκτεταμένη μονογραφία του Β. Τσούμα που αφορά τους οικοδομικούς συνεταιρισμούς της Χώρας, μετά την εισαγωγή των καινούριων ρυθμίσεων του Ν 4030/2011 και έξι συντομότερες, καλύπτουσες τα πολύ ενδιαφέροντα θέματα του αναδασμού, των αρχαιοτήτων -του Αχ. Γκατζηρούλη- της κατάτμησης των εκτάσεων, της νομοθετικής αντιμετώπισης των αγροτικών και κτηνοτροφικών κλήρων -της Αγγ. Δανηλάτου- και των διατηρητέων ή κειμένων σε παραμεθόριες περιοχές κτιρίων - του Π. Δουβίτσα.

Στη μονογραφία για τον οικοδομικό συνεταιρισμό αναλύονται διεξοδικά τα είδη του οικοδομικού συνεταιρισμού, ο σκοπός, το νομικό πλαίσιο, ο εμπορικός χαρακτήρας, τα υποχρεωτικά στοιχεία του καταστατικού του οικοδομικού συνεταιρισμού, τα θέματα του Διοικητικού Συμβουλίου, του Εποπτικού Συμβουλίου, η Γενική Συνέλευση, οι ενώσεις των οικοδομικών συνεταιρισμών κ.ά.

Στη μονογραφία για την κατάτμηση περιγράφονται οι περιπτώσεις επιτρεπόμενης κατάτμησης οικοπέδων, αγροτεμαχίων και δασικών εκτάσεων.

Στις μονογραφίες για τον αγροτικό και κτηνοτροφικό κλήρο επισημαίνονται και επεξηγούνται όλα τα ζητήματα που αφορούν τα αγροτικά ακίνητα και τη διάθεση κτηνοτροφικών εκτάσεων.

Στη μονογραφία για τον αναδασμό, γίνεται διάκριση μεταξύ αγροτικού και αστικού αναδασμού και αναλύονται τα σχετικά επιμέρους ζητήματα αστικού δικαίου, όπως η κυριότητα, οι δουλείες, η κατάσχεση και η μίσθωση.

Στη μονογραφία για τις παραμεθόριες περιοχές αναλύεται η διαδικασία χορήγησης αδειών, καθώς και θέματα πώλησης, μίσθωσης, χρησικτησίας, πλειστηριασμού κ.ά.

Τέλος στη μονογραφία για τις αρχαιότητες γίνονται οι σχετικές εννοιολογικές προσεγγίσεις, διακρίνονται τα ακίνητα μνημεία, περιγράφονται οι αρμοδιότητες του Κεντρικού Αρχαιολογικού Συμβουλίου και του Εθνικού Αρχείου Μνημείων κ.ά.

Το παρόν βιβλίο έχει την ιδιαιτερότητα ότι βρίσκει κανείς συγκεντρωμένα -και με λεπτομερή ανάλυση- θέματα ιδιάζουσας σημασίας του δικαίου των ακινήτων.


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:55