Το δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-272-738-6
Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 9/2010
1η έκδ.
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 64.00 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
520 σελ.
Περιγραφή

Το παρόν έργο έχει ως αντικείμενο το `Δίκαιο της διεθνούς πώλησης κινητών`, όπως εξειδικεύεται από τη Σύμβαση της Βιέννης του 1980 για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών (CISG), σύμβαση που αποτελεί από την 1.2.1999 ισχύον ελληνικό δίκαιο (Ν 2532/1997) και έχει ήδη κυρωθεί από 75 κράτη. Ο συγγραφέας αναλύει συστηματικά την ερμηνεία του συνόλου των διατάξεων της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών, καθώς και της ισχύουσας έκδοσης των Κανόνων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου των Παρισίων για τη διεθνή εμπορική πώληση (Incoterms 2000). Εξετάζει, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα που δημιουργούνται από το ενδεχόμενο παράλληλης εφαρμογής της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών και των διατάξεων για την προστασία του καταναλωτή και για το ηλεκτρονικό εμπόριο, προτείνοντας λύσεις ως προς το πότε εφαρμόζεται η Σύμβαση της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών και πότε οι άλλες διατάξεις. Το βιβλίο περιλαμβάνει πίνακα ημεδαπών δικαστικών αποφάσεων που ερμήνευσαν διατάξεις της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών. Επίσης περιλαμβάνει πλούσια ελληνική και αλλοδαπή βιβλιογραφία και αναλυτικά αλφαβητικά ευρετήρια. Πρόκειται για την πλέον εκτεταμένη και επικαιροποιημένη ερμηνεία της Σύμβασης της Βιέννης για τις διεθνείς πωλήσεις κινητών στην ελληνική γλώσσα.


[Απόσπασμα από κείμενο παρουσίασης εκδότη ή έκδοσης]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2022-04-19 16:27:53