Τιτλοποίηση απαιτήσεων σύμφωνα με το Ν. 3156/2003 υπό το πρίσμα και της διεθνούς πρακτικής
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-15-1464-2
Σάκκουλας Αντ. Ν., Αθήνα, 2005
Ελληνική, Νέα
€ 65.93 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Βιβλίο (άγνωστο δέσιμο)
817 σελ.