Τα εφήμερα
Κυκλοφορεί
Μπάστας, Αθήνα, 3/1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 4.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 12 εκ
Add: - Upd: