Τα εφήμερα
Κυκλοφορεί
Μπάστας, Αθήνα, 3/1995
Ελληνική, Νέα
€ 4.46 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Δερματόδετο
17 x 12 εκ