Στη Ρόδο του 16ου - 17ου αιώνα
Από τους Ιωαννίτες Ιππότες στους Οθωμανούς Τούρκους
On Rhodes in the sixteenth and seventeenth centuries
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-793-6
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 2002
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 21.20 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 542 γρ., 255 σελ.

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00