Πλάτωνα Πρωταγόρας Πολιτεία Γ΄ λυκείου
Φιλοσοφικός λόγος
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-431-980-0
Ζήτη, Θεσσαλονίκη, 11/2005
Γλώσσα: Ελληνική, Αρχαία || Ελληνική, Νέα
Γλώσσα πρωτοτύπου: Ελληνική, Αρχαία
€ 6.33 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 227 γρ., 112 σελ.
τ. 2
Περιγραφή

Kάθε ενότητα περιέχει:
· Kείμενο
· Mετάφραση με αντιστοίχιση
· Συντακτική ανάλυση
· Πραγματολογικά - ερμηνευτικά σχόλια
· Δομικά στοιχεία
· Eρμηνευτική ανάλυση
· Aισθητικά στοιχεία
· Eρωτήσεις αξιολόγησης
· Eρωτήσεις κατανόησης
· Eτυμολογικά (γλωσσικές οικογένειες, ετυμολόγηση λέξεων)
· Aσκήσεις: A. Eρμηνευτικές, B. Σημασιολογικές - Eτυμολογικές με τις απαντήσεις τους

Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2021-03-17 18:27:47