Πίνακας συμφραζομένων του Διγενή Ακρίτη
Σύνταξη Ε
Concordance to Digenes Akrites
Version E
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-7309-72-3
Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Κρήτης, Ηράκλειο Κρήτης , 2/1995
Γλώσσα: Ελληνική, Νέα
€ 19.91 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
17 x 24 εκ., 360 σελ.
Περιγραφή

Τα μεσαιωνικά και νεότερα κείμενα της ελληνικής λογοτεχνίας έχουν μόλις αρχίσει να επωφελούνται από τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών για την έρευνα της γλώσσας, του μέτρου και, γενικότερα, του ύφους των. Το μεσαιωνικό έπος, ή μυθιστόρημα, του Διγενή Ακρίτη, στη μορφή που παραδίδεται από το χειρόγραφο του Εσκοριάλ, είναι κείμενο-κλειδί στην εξέλιξη της νεοελληνικής λογοτεχνίας, γι αυτό από τη στιγμή της ανακάλυψής του, πριν από έναν αιώνα, δεν έπαψε να συγκεντρώνει το ενδιαφέρον των μελετητών. O παρών Πίνακας συμφραζομένων (concordance) -καρπός ενός μεγαλύτερου προγράμματος με τον τίτλο Medieval Greek Databases, που πραγματοποιείται στο Βασιλικό Κολέγιο του Πανεπιστημίου του Λονδίνου υπό τη διεύθυνση του καθηγητή της Νεοελληνικής φιλολογίας, κ. Roderick Beaton- αποτελεί εργαλείο έρευνας εξαιρετικά χρήσιμο για τον μελετητή της γλώσσας και του ύφους, όχι μόνο του Διγενή, αλλά της μεσαιωνικής δημώδους γραμματείας γενικότερα. Στηρίζεται στην έκδοση του έργου από τον Στυλιανό Αλεξίου (1985), και αναπαράγει το κείμενο με τη μορφή εξαντλητικού λημματολογίου με συμφραζόμενα ενός μετρικού στίχου για κάθε λήμμα. (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

The texts of medieval and modern Greek literature have just begun to take advantage of the capabilities of computers in the study of their language, metre and style. The medieval epic, or romance, of Digenes Akrites, in the form represented by the manuscript of Escorial, is a key-text in the development of modern Greek literature, and since its discovery, about a hundred years ago, it has never ceased to attract the inerest of scholars. The present Concordance -the fruit of a larger programme under the title Medieval Greek Database, which is carried out at King`s College London under the direction of Professor Roderick Beaton- is a research tool extremely useful to the student of the language and style, not only of Digenes, but of the medieval Greek vernacular literature in general. It is based on the recent edition of the work by Stylianos Alexiou (1985), and reproduces the text in the form of an exhaustive word list, in which each entry is set in the context of one metrical verse.


[Απόσπασμα από κείμενο του εκδότη]


Add: 2014-01-01 00:00:00 - Upd: 2014-01-01 00:00:00