Οικονομική κρίση και υγεία
Ένα δοκίμιο πολιτικής οικονομίας για την ανασυγκρότηση του υγειονομικού τομέα
Κυκλοφορεί
ISBN: 978-960-03-5445-4
Ελληνική, Νέα
€ 10.60 (περ. ΦΠΑ 6%)
Βιβλίο, Χαρτόδετο
160 σελ.
Περιγραφή

Το κείμενο αυτό συνιστά πρωτίστως ένα κείμενο πολιτικής και, ειδικότερα, ένα δοκίμιο πολιτικής οικονομίας της υγείας και της ιατρικής περίθαλψης σε συνθήκες οικονομικής κρίσης. Υπό την έννοια αυτή, δεν επιχειρεί την ανάλυση και την ερμηνεία επιμέρους πλευρών του υγειονομικού τομέα, οι οποίες σχετίζονται με τεχνικές διευθετήσεις και διαχειριστικές πρακτικές (συνήθους συχνότητας στην πολιτική υγείας) ή αφορούν οργανωτικά και διοικητικά ζητήματα. Εξάλλου, η πρόσφατη υγειονομική ιστορία της χώρας -μια αλληλουχία επιτευγμάτων και αστοχιών- και η διεθνής εμπειρία έχουν επιδείξει μια πληθώρα (θετικών και αρνητικών) παραδειγμάτων, τα οποία κατά περίπτωση μπορεί να είναι χρήσιμα μετά από ανάλογη προσαρμογή.
Το βιβλίο αυτό απευθύνεται σε εκείνους οι οποίοι αναζητούν μια διέξοδο απεμπλοκής από την παγίδευση σε στερεότυπα και πεποιθήσεις και την ατελέσφορη πολιτική `ιδεολογικών` δηλώσεων ή `λογιστικών` τεχνασμάτων την οποία επιφέρουν οι τρέχουσες πρακτικές, αλλά και η οικονομική κρίση και, επίσης, σε όσους ενδιαφέρονται για τη διερεύνηση πρωτογενούς παραγωγής πολιτικής στην υγεία και στις υπηρεσίες υγείας, ενώ παράλληλα έχουν την πρόθεση να εργασθούν για την υπεράσπιση του δημοσίου συμφέροντος και την απόλαυση της δημιουργίας. Ακόμη, απευθύνεται σε αυτούς οι οποίοι έχουν την πρόθεση και την κουλτούρα μιας κριτικής δημιουργικής προσέγγισης των κοινωνικών και πολιτικών υποθέσεων. Υπό την έννοια αυτή το δοκίμιο προσφέρεται δυνητικά στην ανασκευή της παρούσας τάξης στον υγειονομικό τομέα, αλλά ακόμα και στην αναίρεση αυτού του κειμένου, στο λόγο και στην πράξη, και της προβληματικής την οποία επιχειρεί να προκαλέσει.


[Απόσπασμα από το κείμενο στο οπισθόφυλλο της έκδοσης]

Περιεχόμενα Πινάκων
Περιεχόμενα Διαγραμμάτων
ΑΝΤΙ ΠΡΟΛΟΓΟΥ
Ευχαριστίες
1. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ, Η ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ Η ΙΑΤΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ
1.1. Εισαγωγή
1.2. Οι επιπτώσεις στην κοινωνική και οικονομική ζωή
1.3. Οι επιπτώσεις στην υγεία
1.4. Οι επιπτώσεις στις υπηρεσίες υγείας
1.5. Σύνοψη
2. ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΤΟΧΙΕΣ
2.1. Εισαγωγή
2.2. Η 'ατοπία' της θεμελιώδους υπόθεσης
2.3. Τα προαπαιτούμενα της εφαρμογής
2.4. Τα επιτεύγματα: η μεγέθυνση των εισροών
2.5. Οι αστοχίες: η πενιχρότητα των αποτελεσμάτων
2.6. Η άρση των αντινομιών
2.7. Σύνοψη
3. Η ΔΙΠΛΗ ΑΠΟΤΥΧΙΑ: ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΑΓΟΡΑ
3.1. Εισαγωγή
3.2. Στερεότυπα και πεποιθήσεις
3.3. Η ασύμβατη σχέση κράτους και αγορών
3.4. Η κατάληψη του μηχανισμού λήψης των αποφάσεων
3.5. Η αναζήτηση μιας σύνθεσης
3.6. Σύνοψη
4. Η ΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΕΡΒΑΣΗ ΤΗΣ
4.1. Εισαγωγή
4.2. Η ισορροπία στις υγειονομικές αγορές
4.3. Η πλευρά της προσφοράς
4.4. Οι προτιμήσεις των χρηστών
4.5. Η χρηματοδότηση και η ασφάλιση υγείας
4.6. Ο έλεγχος και η αξιολόγηση
4.7. Σύνοψη
5. Η ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ: ZERO-SUM GAME
5.1. Εισαγωγή
5.2. Η αντιμετώπιση της φτώχειας, της καταστροφικής δαπάνης και των κοινωνικών ανισοτήτων στην υγεία
5.3. Οι επιλογές των χρηστών
5.4. Η ανασυγκρότηση του μηχανισμού χρηματοδότησης
5.5. Η συγκρότηση δικτύων ολοκληρωμένης φροντίδας
5.6. Η συμβολή της ισότητας στην ιατρική αποτελεσματικότητα και της οικονομικής αποδοτικότητας στην επίτευξη της ισότητας
5.7. Σύνοψη
6. ΟΙ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ
6.1. Εισαγωγή
6.2. Η βελτίωση του επιπέδου υγείας
6.2.1. Η αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κρίσης στην υγεία
6.2.2. Ο έλεγχος των παραγόντων κινδύνου
6.2.3. Η διαχείριση των χρονίων νοσημάτων
6.2.4. Ο προσυμπτωματικός έλεγχος
6.3. Η ανάκτηση της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας
6.3.1. Η άμβλυνση των ανισοτήτων
6.3.2. Η δίκαιη κατανομή των βαρών
6.3.3. Η αναπλήρωση των καταστροφικών δαπανών
6.4. Η αναζήτηση της αποδοτικότητας
6.4.1. Η κατανομή των πόρων
6.4.2. Ο έλεγχος της προσφοράς
6.4.3. Η ανάπτυξη του υγειονομικού τομέα
6.4.4. Ο καταμερισμός του κόστους
6.4.5. Κλινική και διοικητική διακυβέρνηση
6.4.6. Η μείωση της αβεβαιότητας και η τεχνολογία
6.4.7. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο
6.5. Σύνοψη
POST SCRIPTUM